BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

2014

 

 

 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

 


 

 

O G Ł O S Z E N I E

    w sprawie sprawdzania spisów  wyborców uprawnionych     

do głosowania w wyborach do  Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień  25  maja  2014 r.

      

             Urząd Gminy w Czarnkowie zawiadamia, że spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostaną udostępnione do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego w dniach - od 05 do 18 maja 2014 roku w godzinach od 8.00  do 15.30 w pokoju Nr - 1 Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki Nr 3. Osoby,  które  mają  zamiar  wziąć  udział  w  wyborach  w  miejscu  pobytu  czasowego  i  osoby  przebywające  bez  zameldowania  na  terenie  gminy  powinny  złożyć  wniosek  o  wpisanie  do  spisu  wyborców Gminy Czarnków  najpóźniej  do  21 maja 2014 roku .

 

                                                                    Wójt Gminy Czarnków

                                                                     /mgr inż.Bolesław Chwarścianek /

 

 


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia i podania do wiadomości publicznej miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 28.04.2014 11:38:01
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2014 14:46:32
Data publikacji informacji: od 28.04.2014 11:38:01
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.05.2014 14:46:32 Michał Iwanicki edycja strony
28.04.2014 11:38:01 Michał Iwanicki strona została dodana