BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rezerwaty


W Gminie Czarnków walory środowiska przyrodniczego uzasadniły objęcie ochroną ponad 26% jej powierzchni. Najwyższą formą ochrony przyrody w naszej gminie są rezerwaty:

Rezerwat Źródliska Flinty - częściowo florystyczny

Rezerwat ma powierzchnię 44,83 ha, w tym powierzchni leśnej - 30,5 ha, wodnej (jezioro Niewiemko) - 9,59 ha i bagiennej - 3,75 ha. Otoczony jest otuliną o powierzchni 56,5 ha. Utworzony został na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21.12.1988r. (Dz.U. Nr 161/98, poz. 1104).
Przedmiotem ochrony jest zachowanie, ze wzgledów naukowych i dydaktycznych, stosunków wodnych i szaty roslinnej obszaru źródliskowego rzeki Flinty. Stwierdzono tu występowanie 6 zespołów fitocenoz: 3 bagienne i 3 leśne oraz gatunków roslin chronionych, w tym bagno zwyczajne, kruszyna pospolita, kalina koralowa i rosiczka, wystepują również bobry i okresowo wilki. Część rezerwatu znajduje się w gminie Budzyń. 

Rezerwat Czapliniec Kuźnicki - faunistyczny

Rezewrat ma powierzchnię 5,45 ha. Utworzony został na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17.11.1988r. (M.P. Nr 32 z dnia 12.12.1988r., poz. 292). Przedmiotem ochrony jest czapliniec - teren lęgowy czapli siwej, zajmujący około 1,5 ha, położony w środku objętego ochroną rezerwatową kompleksu leśnego, w oddziale 234A obrębu Trzcianka- Nadleśnictwo Trzcianka

 

Projektowane jest utworzenie na terenie gminy Czarnków dalszych 2 rezerwatów:


\"Moreny Czarnkowskiej\" (projekt przesłany do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa)

\"Kuźnickiego Lasu\" - obejmującego oddział 234 obrębu Trzcianka - o pow. 6,13 ha. Przedmiotem ochrony będzie fragment starodrzewu dębowego z drzewami pomnikowymi i charakterystycznym runem - obecnie użytek ekologiczny (projekt wg docelowej sieci rezerwatów przyrody na gruntach A.L.P.)

 

 

Data wytworzenia informacji: 08.10.2003 13:00:51
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 08.10.2003 13:00:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
15.10.2003 12:42:07 - edycja strony
08.10.2003 13:00:51 - strona została dodana