BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obiekty objęte ochroną konserwatorską

Pomocniczym materiałem do prowadzenia ochrony dóbr kultury jest ewidencja zabytków. Zawiera ona wykazy obiektów  wartościowych, które z różnych względów nie zostały dotąd wpisane do rejestru zabytków. Obiekty wpisane do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlegają również ochronie konserwatorskiej, a wielkość tej ewidencji informuje o bogactwie kulturowym regionu, o potrzebach badawczych i skali problemu ochrony dziedzictwa kulturowego na danym terenie. Ewidencja na terenie Gminy Czarnków zawiera ok. 340 pozycji, obejmujących głównie historyczną zabudowę wiejską, 8 obiektów architektury sakralnej oraz 45 dawnych cmentarzy. Ważnym uzupełnieniem spisu ewidencyjnego pozostaje 795 rozpoznanych stanowisk archeologicznych, będących materialnym świadectwem ciągłości osadniczej sięgającej czasów prehistorycznych.

Obiekty na terenie Gminy Czarnków objęte ochroną konserwatorską         

Białężyn:

 1. zespół dworsko-parkowy:
  dwór, ob. mieszkania, mur., XIX/XX w.
  park dworski, pocz. XX w.
 2. szkoła podstawowa, nr 13, mur., 1900r.
 3. dom nr 1a, mur., ok. poł. XIX w.
 4. dom nr 2, d. czworak, mur., pocz. XX w.
 5. budynek gospodarczy nr 2, mur., 1 ćw. XX w.
 6. dom nr 3, d. czworak, mur., pocz. XX w.
 7. dom nr 3a, mur., XIX/XX w.
 8. dom nr 4, d. czworak, mur., pocz. XX w.
 9. dom nr 15, mur., 4 ćw. XIX w.
 10. zespół folwarczny, mur., k. XIX w., pocz. XX w.
 11. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.

Brzeźno:

 1. zespól dworsko-parkowy:
  dwór, mur., 1 poł. XIX w.
  oficyna dworska, mur., 4 ćw. XIX w.
 2. szkoła podstawowa, mur., 2 poł. XIX w. (ul. Czarnkowska 17)
 3. dom nr 1, mur./glina, poł. XIX w. (ul. Czarnkowska 13)
 4. dom nr 11, mur., 1 ćw. XX w. (ul. Łąkowa 17)
 5. dom nr 15, mur., 4 ćw. XIX w. (sala wiejska, ul. Czarnkowska 19)
 6. dom nr 21, mur., poł. XIX w. (ul. Gębicka 8)
 7. dom nr 36, mur., ¾ ćw. XIX w. (ul. Czarnkowska 28)
 8. dom nr 40, mur., poł. XIX w. (ul. Czarnkowska 20)
 9. stodoła, obok nr 40, mur./glina, 1879r. (ul. Czarnkowska 20)
 10. dom nr 43, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Czarnkowska 14)
 11. zespół folwarczny, mur., k. XIX/XX w.
 12. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.

Bukowiec:

 1. kościół filialny p.w. Serca Pana Jezusa, mur., XIX/XX w.
 2. dom nr 23, mur., ok. 1910r.
 3. dom nr 30, mur., 4 ćw. XIX w.

Ciszkowo:

 1. zespół dworsko-parkowy:
  dwór ob. mieszkania, mur., ok. 1900r.
  obora, mur., 1 ćw. XX w.
 2. szkoła podstawowa, mur., 1 ćw. XX w. (ul. Lipowa 2)
 3. dom nr 15, mur., pocz. XX w. (ul. Lipowa 30)
 4. dom nr 24, mur., 1910r. (ul. Kasztanowa 4)
 5. dom nr 33, mur./szach., 2 poł. XIX w. (os. Parkowe 3)
 6. zespół folwarczny, mur., k. XVIII w., k. XIX, XX w.
 7. cmentarz ewangelicki, nieczynny, XIX w.

Gajewo:

 1. przedszkole, mur., 4 ćw. XIX w.
 2. zagroda nr 10:
  dom, drewno/glina, 4 ćw. XIX w.
  budynek gospodarczy, mur./kam., 4 ćw. XIX w.
 3. dom nr 49, mur./kam., k. XIX w.
 4. dom nr 50, mur., l. 20-te XX w.
 5. dom nr 51, mur., k. XIX w.
 6. dom nr 52, mur., 4 ćw. XIX w.
 7. dom nr 76, mur., 1897r.
 8. zagroda nr 79:
  dom, mur., pocz. XX
  budynek gospodarczy, mur., 1927r.
 9. kuźnia, ob. przystanek PKS, mur., 1905r.

Gębice:

 1. kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli, mur., ok. 1879r.
 2. zespół dworski:
  oficyna, mur., 1 poł. XIX w.
  oficyna, mur., 1 poł. XIX w.
  piwnice d. dworu, mur., XVII
  grobowiec rodziny Paliszewskich, mur., 4 ćw. XIX w.
 3. dwór, ob. dom pomocy społecznej, mur., pocz. XX w.
 4. szkoła podstawowa, mur., l. 20-te XX w. (ul. Szkolna 2)
 5. szkoła podstawowa, mur., pocz. XX w. (ul. Kasztanowa 33)
 6. przedszkole, mur., pocz. XIX w. (ul. Pilska 11)
 7. dom nr 5, mur., l. 20-te XX w. (ul. Kasztanowa 11)
 8. dom nr 6, mur., pocz. XX w. (ul. Kasztanowa 13)
 9. dom nr 7, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Kasztanowa 15)
 10. stodoła nr 16, mur./kam., l. 20-te XX w. (ul. Kasztanowa 35)
 11. dom nr 18, mur., pocz. XX w. (ul. Kasztanowa 39)
 12. dom nr 19, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Kasztanowa 41)
 13. dom nr 20, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Lipowa 36)
 14. dom nr 21, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Lipowa 36)
 15. dom nr 22, mur./kam., k. XIX w. (ul. Lipowa 32)
 16. dom nr 28, mur./kam., k. XIX w. (ul. Lipowa 16)
 17. dom nr 30, mur., pocz. XX w. (ul. Lipowa 12)
 18. dom bez numeru, mur./kam., l. 20-te XX w.
 19. budynek gospodarczy, popegeerowski, mur., 4 ćw. XIX w.
 20. budynek gospodarczy, popegeerowski, mur., 4 ćw. XIX w.
 21. zespół folwarczny, k. XVIII, XIX w.
 22. kuźnia, mur., 2 poł. XIX w.
 23. dom, czworak, mur., 2 poł. XIX w.
 24. cmentarz katolicki, przypałacowy, nieczynny, pocz. XIX w.
 25. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 26. cmentarz katolicki, czynny, XIX w.
 27. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.

Gębiczyn:

 1. kościół filialny p.w. św. Jana z Dukli, mur., 1 ćw. XX w.
 2. szkoła podstawowa, mur., 1907r.
 3. zagroda nr 9:
  dom, mur./drewno, 4 ćw. XIX w.
  budynek gospodarczy, mur./kam., ok. 1900r.
 4. zagroda nr 15:
  dom, mur., 4 ćw. XIX w.
  budynek gospodarczy, mur., 4 ćw. XIX w.
 5. dom nr 18, mur./kam., 1 ćw. XX w.
 6. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, 2 poł. XIX w.
 7. cmentarz katolicki, nieczynny, 2 poł. XIX w.
 8. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 9. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny

Góra:

 1. dom nr 52, mur., k. XIX w.
 2. dom nr 61, mur., k. XIX w.
 3. dom nr 65, mur., k. XIX w.

Grzępy:

 1. dom nr 1, mur., pocz. XX w.
 2. dom nr 2, mur., 4 ćw. XIX w.
 3. dom nr 10, mur., pocz. XX w.
 4. zagroda nr 11:
  dom, mur., pocz. XX w.
  budynek gospodarczy, mur./drewno, l. 30-te XX w.
 5. dom nr 12, mur., pocz. XX w.
 6. dom nr 14, mur., pocz. XX w.
 7. dom nr 15, mur., pocz. XX w.
 8. dom, ob. sklep nr 21, mur., ok. 1915r.

Huta:

 1. kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego, mur., ok. 1910r.
 2. szkoła podstawowa, mur., 1907r. (ul. Szkolna)
 3. kuźnia, mur., k. XIX w. (ul. Radomska)
 4. gorzelnia, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Radomska)
 5. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, 2 poł. XIX w.
 6. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 7. dom nr 1, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Komorzewska)
 8. dom nr 3, mur., pocz. XX w. (ul. Leśna)
 9. zagroda nr 4 (ul. Leśna):
  dom, mur., pocz. XIX w.
  budynek gospodarczy, mur., 4 ćw. XIX w.
 10. dom nr 9, mur., k. XIX w.
 11. dom nr 1, mur., pocz. XX w. (ul. Poznańska)
 12. dom nr 12, mur., XIX/XX w. (ul. Poznańska)
 13. budynek gospodarczy nr 15, mur., 1931r. (ul. Poznańska)
 14. dom nr 32, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Poznańska)
 15. budynek gospodarczy, magazyn obok Banku Spółdzielczego, mur., XIX/XX w (ul. Poznańska)
 16. dom nr 3, mur., XIX/XX w. (ul. Radomska)
 17. dom nr 5, mur., XIX/XX w. (ul. Radomska)
 18. dom nr 13, Bank Spółdzielczy, mur., l. 20-te XX w. (ul. Radomska)
 19. dom nr 20, mur., pocz. XX w. (ul. Radomska)

Hutka:

 1. zespół dworski:
  dwór, ob. mieszkania, mur., 4 ćw. XIX w.
  park dworski, XIX/XX w.

Jędrzejewo:

 1. kościół parafialny p.w. MB Różańcowej, mur., 1905r.
 2. plebania, mur., XIX/XX w.
 3. szkoła podstawowa, mur., 3 ćw. XIX w.
 4. poczta, mur., l 30-te XX w.
 5. młyn z zagrodą młynarską, mur., l 30-te XX w.
 6. cmentarz katolicki, czynny, XIX w.
 7. cmentarz katolicki, nieczynny, XIX w.
 8. dom nr 5, mur., 4 ćw. XIX w.
 9. dom nr 6, mur., 4 ćw. XIX w.
 10. dom nr 7, mur., XIX/XX w.
 11. dom nr 11-12, mur., l. 20-te XX w.
 12. dom nr 14, mur., 1 ćw. XX w.
 13. dom nr 18, mur., 4 ćw. XIX w.
 14. dom nr 19, mur., 4 ćw. XIX w.
 15. dom nr 21, mur., poł. XIX w.
 16. dom nr 22, mur., XIX/XX w.
 17. dom nr 23, mur., 4 ćw. XIX w.
 18. dom nr 27, mur., 2 poł. XIX w.
 19. dom nr 29, mur., 1 ćw. XX w.
 20. dom nr 35, mur., pocz. XX w.
 21. dom nr 37, mur., 4 ćw. XIX w.
 22. dom nr 38, mur., 1911r.
 23. dom nr 42, mur./drewno/glina, 4 ćw. XIX w.
 24. dom nr 43, mur., 4 ćw. XIX w.
 25. dom nr 47, mur., pocz. XX w.
 26. dom nr 49, mur., XIX/XX w.
 27. dom nr 57, mur., 4 ćw. XIX w.
 28. dom nr 59, mur., 4 ćw. XIX w.
 29. dom nr 61, mur., pocz. XX w.
 30. dom nr 62, mur., XIX/XX w.
 31. dom nr 63, mur., 1 ćw. XX w.
 32. dom nr 66, mur., 4 ćw. XIX w.
 33. dom nr 74, mur., 2 poł. XIX w.
 34. dom nr 83, mur., 1895r.
 35. dom nr 87, mur., ok. 1900r.

Komorzewo:

 1. szkoła podstawowa, mur., 1 ćw. XX w.
 2. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 3. sklep, mur., ok. 1910r.
 4. dom nr 29, mur., 4 ćw. XIX w.
 5. dom nr 30, mur., k. XIX w.
 6. budynek gospodarczy, mur./kam., 1911r.
 7. dom nr 40, mur., pocz. XX w.
 8. dom nr 48, mur./kam., ok. 1910r.
 9. dom nr 55, mur., 4 ćw. XIX w.
 10. dom nr 58, mur., pocz. XX w.

Kuźnica Czarnkowska:

 1. kościół parafialny p.w. św. Franciszka Ksawerego, mur., 1922,1930r.
 2. zespół pałacowo-parkowy:
  oficyna pałacowa nr 2, mur., 1 poł. XIX w.
  oficyna pałacowa nr 3, mur., poł. XIX w.
  stodoła, mur., 2 poł. XIX w.
  gorzelnia, mur., 2 poł. XIX w.
 3. szkoła podstawowa, mur., pocz. XX w. (ul. Szkolna)
 4. zespół folwarczny, k. XIX w., pocz. XX w.
 5. spichlerz, mur., 2 poł. XIX w.
 6. młyn wodny, ob. dom, mur., poł. XIX w. (ul. Akacjowa 2)
 7. stodoła, mur., 2 poł. XIX w.
 8. dom-siedmiorak, mur., 2 poł. XIX w.
 9. kuźnia, mur., 2 poł. XIX w.
 10. dom-czworak, mur., 2 poł. XIX w.
 11. kapliczka, obok przystanku PKS, k. XIX w.
 12. cmentarz katolicki, czynny, XIX w.
 13. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 14. cmentarz dworski, nieczynny, XIX w.
 15. dom nr 1, mur., 1900-1910r. (ul. Kościelna)
 16. dom nr 2, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Kościelna)
 17. obora nr 2, mur., 1905r. (ul. Kościelna)
 18. dom nr 4, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Kościelna)
 19. budynek gospodarczy przy domu nr 6, kam., 2 poł. XIX w. ( ul. Kościelna)
 20. dom nr 7, mur., ok. poł. XIX w. (ul. Kościelna)
 21. dom nr 11, mur., 1858r. (ul. Kościelna)
 22. dom nr 1, mur., 2 poł. XIX w. (ul. Kwiatowa)
 23. dom nr 4, mur., l. 20-te XX w. (ul. Kwiatowa)
 24. dom nr 6, mur., 1 ćw. XX w. (ul. Pocztowa)
 25. dom nr 3, ob. przedszkole, mur., pocz. XX w. (ul. Różana)
 26. dom nr 5, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Różana)
 27. dom nr 7, mur., 1900-1910r. (ul. Różana)
 28. dom nr 15, mur./glina, poł. XIX w. (ul. Strażacka)
 29. dom nr 7, mur., k. XIX w. (ul. Szkolna)
 30. dom nr 13, mur., XIX/XX w. (ul. Szkolna)
 31. dom nr 85, mur., ok. 1900r. (ul. Szkolna)
 32. dom nr 5, szach., poł. XIX w. (ul. Wyzwolenia)
 33. dom nr 18, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Wyzwolenia)
 34. dom nr 24, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Wyzwolenia)
 35. dom nr 31, mur., l. 30-te XX w. (ul. Wyzwolenia)
 36. dom nr 32, mur., k. XIX w. (ul. Wyzwolenia)
 37. dom nr 37, mur., pocz. XX w. (ul. Wyzwolenia)
 38. dom nr 43, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Wyzwolenia)
 39. budynek gospodarczy nr 49, mur., 1 ćw. XX w.

  Marunowo:

 40. szkoła podstawowa, mur., pocz. XX w.
 41. szkoła podstawowa, mur., ok. 1910r.
 42. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 43. dom nr 2, mur., 1 ćw. XX w.
 44. dom nr 10, mur./kam., k. XIX w.
 45. dom nr 25, mur., k. XIX w.
 46. dom nr 26, mur., k. XIX w.
 47. dom nr 28, mur., 4 ćw. XIX w.
 48. dom, mur., 4 ćw. XIX w.
 49. dom bez numeru, mur., 2 poł. XIX w.

Mikołajewo:

 1. zespół szkoły podstawowej:
  szkoła, mur., ok. 1910r.
  budynek gospodarczy, mur., ok. 1910r.
 2. dom nr 5, mur., ok. 1920r.
 3. dom nr 7, mur., 1926r.
 4. dom nr 9, mur., 1913r.
 5. dom nr 14, mur., 1910-1920r.
 6. dom nr 21, mur., pocz. XX w.
 7. dom nr 24, mur., l. 20-te XX w.
 8. dom nr 38, mur., 1 ćw. XX w.
 9. dom nr 41, mur., l. 20-te XX w.
 10. dom nr 46, mur., 1930r.
 11. budynek gospodarczy przy domu nr 47, mur., 1904r.
 12. dom nr 51, mur./glina, pocz. XX w.
 13. dom nr 65, mur., ok. 1930r.

Osuch:

 1. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.

Pianówka:

 1. budynek do przechowywania zwłok/topielców, mur., XIX/XX w.
 2. kapliczka przy drodze na Wieleń, mur., 1 ćw. XX w.
 3. szkoła nr 9, mur., pocz. XX w.
 4. dom nr 19, mur., pocz. XX w.

Paliszewo:

 1. cmentarz katolicki, czynny, XIX w.
 2. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 3. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.

Radolinek:

 1. szkoła podstawowa – dom nr 28, mur., pocz. XX w.
 2. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 3. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 4. dom nr 2, mur./kam., 4 ćw. XIX w.
 5. dom nr 9, mur., ¾ ćw. XIX w.
 6. dom nr 10, mur./glina, 3 ćw. XIX w.
 7. dom nr 12, mur., ¾ ćw. XIX w.
 8. dom nr 13, mur., 1 ćw. XX w.
 9. dom nr 14, drewno, poł. XIX w.
 10. dom nr 22, mur./drewno, ok. 1900r.
 11. dom nr 24, mur., ľ cw. XIX w.
 12. dom nr 28, mur., 2 poł. XIX w.
 13. dom nr 29, mur., 2 poł. XIX w.
 14. dom nr 31, mur., 1 ćw. XIX w.
 15. dom nr 33, mur., 2 poł. XIX w.
 16. dom nr 34, mur., 4 ćw. XIX w.
 17. dom nr 40, mur., XIX/XX w.
 18. dom nr 46, mur., 4 ćw. XIX w.
 19. dom bez numeru, mur., k. XIX w.

Radosiew:

 1. dzwonnica, drewno, 1 poł. XIX w.
 2. kapliczka przydrożna, mur., XIX w.
 3. szkoła, mur., ¾ ćw. XIX w.
 4. cmentarz katolicki, czynny, XIX w.
 5. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 6. dom nr 13, mur., 4 ćw. XIX w.
 7. dom nr 14, mur., 3 ćw. XIX w.
 8. dom nr 20, mur., 4 ćw. XIX w.
 9. dom nr 24, mur., 2 poł. XIX w.
 10. dom nr 26, mur., 2 poł. XIX w.
 11. dom nr 27, mur./szach., poł. XIX w.

Romanowo Dolne:

 1. kościół ewangelicki, ob. parafialny p.w. św. Michała Archanioła, mur., ok. 1900r.
 2. szkoła, mur., 1 ćw. XX w.
 3. przedszkole, mur., k. XIX w.
 4. dawna szkoła, ob. kino, mur., 1911r.
 5. cmentarz katolicki, czynny, XIX w.
 6. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 7. dom nr 6, szach., 1 poł. XIX w., przebudowany
 8. dom nr 25, szach., 1 poł. XIX w.
 9. dom nr 30, mur., pocz. XX w.
 10. dom nr 31, mur., pocz. XX w.
 11. dom nr 42, mur., poł. XIX w., przebudowany
 12. dom nr 43, mur., k. XIX w.
 13. dom nr 46, mur., XIX/XX w.
 14. dom nr 54, mur., XIX/XX w.
 15. dom nr 63, mur., 1 ćw. XX w.
 16. dom nr 65, mur., k. XIX w.
 17. dom nr 67, mur., k. XIX w.
 18. kuźnia obok domu nr 71, mur., 1 ćw. XX w.
 19. dom nr 75, mur., 1908r.
 20. dom nr 95, mur./szach., poł. XIX w.
 21. dom nr 108, szach., XIX w.
 22. dom nr 112, mur., pocz. XX w.
 23. dom nr 113, mur., pocz. XX w.
 24. dom nr 114, mur./szach., poł. XIX w.
 25. dom nr 124, mur., pocz. XX w.
 26. dom nr 139, mur., 4 ćw. XIX w.
 27. dom nr 140, mur., 4 ćw. XIX w.

Romanowo Górne:

 1. szkoła – dom nr 72, mur., ok. 1910r.
 2. cmentarz katolicki, czynny, XIX w.
 3. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, 1883r.
 4. dom nr 1, mur., 4 ćw. XIX w.
 5. zagroda nr 13:
  dom, mur., k. XIX w.
  stodoła, szach., k. XIX w.
 6. dom nr 17, mur., ok. 1900r.
 7. dom nr 36, mur., 1903r.
 8. dom nr 38, szach., 4 ćw. XIX w.
 9. dom nr 39, mur., pocz. XIX w.
 10. zagroda nr 49:
  dom, mur., 4 ćw. XIX w.
  budynek gospodarczy, mur., k. XIX w.
  kuźnia, mur., pocz. XX w.
 11. dom nr 61, mur., k. XIX w.
 12. dom nr 74, mur., 1913r.
 13. dom nr 79, mur., 4 ćw. XIX w.
 14. dom nr 106, mur., 3 ćw. XIX w.
 15. dom nr 112, mur., 4 ćw. XIX w.
 16. dom nr 122, 2 poł. XIX w.
 17. dom nr 126, szach., XIX w.
 18. dom nr 131, mur., 4 ćw. XIX w.
 19. stodoła nr 132, szach., k. XIX w.
 20. dom bez numeru, mur., 1 ćw. XX w.

Sarbia:

 1. dom nr18, mur., 4 ćw. XIX w.
 2. dom nr 21, mur., k. XIX w.
 3. dom nr 28, mur./szach., 3 ćw. XIX w.
 4. zespół folwarczny, pocz. XX w.
 5. spichlerz w zespole folwarcznym, mur., k. XIX w.
 6. chlewnia w zespole folwarcznym, mur., k. XIX w.
 7. dom-sześciorak w zespole folwarcznym, mur., k. XIX w.

Sarbka:

 1. dom nr 42, mur., 1910r.
 2. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 3. cmentarz katolicki, czynny, 2 poł. XIX w.

Śmieszkowo:

 1. przedszkole, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Pogodna 16)
 2. zespól folwarczny, k. XIX w., pocz. XX w.
 3. stodoła w zespole folwarcznym, mur./glina, k. XIX w.
 4. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, 2 poł. XIX w.
 5. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, pocz. XX w.
 6. cmentarz choleryczny, nieczynny, pocz. XX w.
 7. sklep, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Wiejska 9)
 8. dom nr 1, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Lesna71)
 9. dom nr 8, mur., 1887r. (ul. Pogodna 2)
 10. dom nr 21 – dawna szkoła, mur., 1 ćw. XX w. (ul. Wiejska 16)
 11. dom mieszkalno-gospodarczy, mur., k. XIX w. (ul. Szkolna 36)
 12. dom nr 47, mur., 1 ćw. XX w. (ul. Wodna 1)
 13. budynek gospodarczy nr 45, mur., pocz. XX w. (ul. Wiejska 18)
 14. budynek gospodarczy nr 48, mur./szach., 1911r. (ul. Wodna 3)
 15. kuźnia, ob. remiza strażacka, mur., 2 poł. XIX w.
 16. gorzelnia, mur., 1 ćw. XX w. (ul. Przemysłowa 1)

Średnica:

 1. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 2. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 3. kościół filialny p.w. Chrystusa Króla, mur., 1915r.

Walkowice:

 1. szkoła, mur., 1910-1915r.
 2. przedszkole, mur., 1 ćw. XX w.
 3. cmentarz katolicki, czynny, XIX w.
 4. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 5. dom nr 4, mur., 4 ćw. XIX w.
 6. dom nr 14, mur., 4 ćw. XIX w.
 7. dom nr 63, mur., pocz. XX w.
 8. dom nr 64, mur., 1912r.
 9. kuźnia, mur., 1930r.

Zofiowo:

 1. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 2. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.
 3. cmentarz katolicki, czynny, pocz. XX w.

 

 

Data wytworzenia informacji: 08.10.2003 10:38:44
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 08.10.2003 10:38:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
13.02.2019 13:34:32 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
15.10.2003 12:36:43 - edycja strony
08.10.2003 10:38:44 - strona została dodana