BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania

1. Interpelacja w sprawie przepustowosci rowu w miejscowości Huta

1. Odpowiedź

2. Interpelacja w sprawie przekazania pomieszczenia dla Przedszkola w Brzeźnie

2. Odpowiedź

3. Interpelacja w sprawie opłaty eksploatacyjnej z wydobytych kruszyw w Walkowicach i Romanowie Górnym

3. Odpowiedź

4. Interpelacja w sprawie oświetlenia drogi w Romanowie Dolnym

4. Odpowiedź

5. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych w Romanowie Dolnym

5. Odpowiedź

6. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew w miejscowości Osuch

6. Odpowiedź

7. Interpelacja w sprawie budowy chodnika w Romanowie Dolnym

7. Odpowiedź

8. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy w Mikołajewie

8. Odpowiedź

9. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy przy Przedszkolu w Mikołajewie

9. Odpowiedź

10. Interpelacja w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej w Ciszkowie

10. Odpowiedź

11. Interpelacja w sprawie remontu dachu na transformatorze w Ciszkowie

11. Odpowiedź

12. Interpelacja w sprawie wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

12. Odpowiedź

13. Interpelacje w sprawie dofinansowania wymiany dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Goraju-Zamku

13. Odpowiedź

14. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika w miejscowości Sarbka

14. Odpowiedź

15. Interpelacja w sprawie wymiany okien w budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie

15. Odpowiedź

16. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew przy ul. Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej

16. Odpowiedź

17. Interpelacja w sprawie zamontowania płotka na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej

17. Odpowiedź

18. Interpelacja w sprawie określenia terminu budowy ścieżki piszo-rowerowej w Ciszkowie

18. Odpowiedź

 19. Interpelacja w sprawie ogrodzenia i rekultywacji boiska w Ciszkowie

19. Odpowiedź

20. Interpelacja w sprawie rekultywacji boiska w Mikołajewie

20. Odpowiedź

21. Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Hucie na ul. Komorzewskiej

21. Odpowiedź

22. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Ciszkowie na ul. Lipowej

22. Odpowiedź

23. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Kuźnicy Czarnkowskiej na ul. Wyzwolenia

23. Odpowiedź

24. Interpelacja w sprawie dofinansowania rurociągu melioracyjnego w Mikołajewie

24. Odpowiedź

25. Interpelacja w sprawie remontu budynku w Ciszkowie na ul. Lipowej

25. Odpowiedź

26. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej w Sarbce

26. Odpowiedź

27. Interpelacja w sprawie oświetlenia w miejscowości Jędrzejewo Książnica

27. Odpowiedź

28. Interpelacja w sprawie ustalenia właściciela działki w Gajewie

28. Odpowiedź

29. Interpelacja w sprawie przekwalifikowania ul. Osiedlowej w Hucie pomiędzy działkami nr 505 i 507

29. Odpowiedź

30. Interpelacja w sprawie remontu drogi wraz zebraniem poboczy w miejscowości Marunowo

30. Odpowiedź

31. Interpelacja w sprawie budowy przejścia z kostki brukowej pomiędzy salą wiejską a wiatą z grilem

31. Odpowiedź

32. Interpelacja w sprawie wystąpienia z wnioskiem o realizację projektu wykonawczego - chodnik w Hucie i Komorzewie

32. Odpowiedź

33. Zapytanie w sprawie podjęcia działań przez gminę w związku ze zmianą przepisów i obszarów ONW

33. Odpowiedź

34. Interpelacja w sprawie podjęcia działań z autobusem szkolnym – sprzedażą bądź złomowaniem

34. Odpowiedź

35. Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania usuwania odpadów wielkogabarytowych i składania ich w miejscach do tego przeznaczonych

35. Odpowiedź

36. Interpelacja w sprawie wymiany 2 słupów energetycznych  w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Strażackiej i ul. Polnej

36. Odpowiedź

37. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi gminnej przy blokach w Brzeźnie na ul. Czarnkowskiej

37. Odpowiedź

38 Zapytanie w sprawie podjętych działań przez gminę w związku ze zmianą przepisów  i obszarów ONW

38 Odpowiedź

39 Interpelacja w sprawie wyrównania drogi wzdłuż Noteci z Ciszkowa do śluzy w Mikołajewie

39 Odpowiedź

40 Interpelacja w sprawie remontu dachu na transformatorze w Ciszkowie

40 Odpowiedź

41 Interpelacja w sprawie remontu elewacji Publicznego Przedszkola  w Gajewie

41 Odpowiedź

42 Interpelacja w sprawie malowania wnętrza sali wiejskiej w Gajewie

42 Odpowiedź

43 Interpelacja w sprawie dofinansowania OSP Gajewo

43 Odpowiedź

44 Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w Ciszkowie

44 Odpowiedź

45 Interpelacja w sprawie wyposażenia placu zabaw w Walkowicach

45 Odpowiedź

46 Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Walkowicach

46 Odpowiedź

47 Interpelacja w sprawie przeniesienia i przywrócenia znaków drogowych w Walkowicach

47 Odpowiedź

48 Interpelacja w sprawie przygotowania projektu rewitalizacji wsi Walkowice - koło Pomnika Powstańców Wielkopolskich

48 Odpowiedź

49 Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Górze nad Notecią

49 Odpowiedź

50 Interpelacja w sprawie ograniczenia tonażowego dla pojazdów do 3,5t w Hucie

50 Odpowiedź

51 Interpelacja w sprawie wycięcia 7 drzew przy drodze powiatowej nr 1342P-Komorzewo

51 Odpowiedź

52 Interpelacja w sprawie malowania sali wiejskiej w Komorzewie

52 Odpowiedź

53 Interpelacja w sprawie realizacji projektu przy drodze powiatowej nr 1342P obejmującego chodnik w Hucie i Komorzewie

53 Odpowiedź

54 Zapytanie w sprawie zaproszenia PRGOK na sesję

54 Odpowiedź

55 Interpelacja w sprawie zamontowania płotka na boisku w Kuźnicy Czarnkowskiej

55 Odpowiedź

56 Interpelacja w sprawie nieterminowego odbioru odpadów komunalnych

56 Odpowiedź

57 Interpelacja w sprawie budowy chodnika na ul. Czarnkowskiej w Gębicach

57 Odpowiedź

58 Interpelacja w sprawie budowy oświetlenia na ul. Czarnkowskiej w Gębicach

58 Odpowiedź

59 Interpelacja w sprawie naprawy ul. Parkowej w Gębicach i budowy chodnika

59 Odpowiedź

60 Interpelacja w sprawie budowy chodnika na ul. Pilskiej w Gębicach

60 Odpowiedź

61 Interpelacja w sprawie naprawy ul. Lipowej w Gębicach

61 Odpowiedź

62 Zapytanie w sprawie szczególnych wybitnych osiągnięć zastępcy wójta

62 Odpowiedź

63 Interpelacja w sprawie inwestycji kanalizacyjnej dla wsi Osuch

63 Odpowiedź

64 Interpelacja w sprawie budowy sieci wodociągowej w Ciszkowie

64 Odpowiedź

65 Interpelacja w sprawie usunięcia wad na przedszkolnym placu zabaw w Hucie

65 Odpowiedź

66 Interpelacja w sprawie ograniczenia tonażowego w miejscowości Huta

66 Odpowiedź

67 Interpelacja w sprawie zamontowania lamp w Kuźnicy Czarnkowskiej

67 Odpowiedź

68 Interpelacja w sprawie uporządkowania i utwardzenia drogi w Kuźnicy Czarnkowskiej

68 Odpowiedź

69 Interpelacja w sprawie wymiany barierek na mostkach w Gębiczynie

69 Odpowiedź

70. Interpelacja w sprawie remontu parkietu na sali w Sarbi

70 Odpowiedź

71. Interpelacja w sprawie budowy szamba ekologicznego w Sarbi

71 Odpowiedź

72. Interpelacja w sprawie remontu holu i pomieszczeń sanitarnych na sali wiejskiej w Sarbi

72 Odpowiedź

73. Interpelacja w sprawie ścięcia drzewa na drodze powiatowej nr 178 w Sarbi

73 Odpowiedź

74. Interpelacja w sprawie usunięcia drzewa - Bukowiec

74 Odpowiedź

75. Interpelacja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Ciszkowie

75 Odpowiedź

76. Interpelacja w sprawie podania etapu budowy mostu na rzece Noteć w Ciszkowie

76 Odpowiedź

77. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Mikołajewie

77 Odpowiedź

78. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej przy sali wiejskiej w Sarbi

78 Odpowiedź

79. Interpelacja w sprawie utwardzenia i remontu dróg w Hucie

79 Odpowiedź

80. Interpelacja w sprawie remontu sali wiejskiej w Hucie

80 Odpowiedź

81. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew (Osuch w kierunku Romanowa Dolnego)

81 Odpowiedź

82. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych przy szkole i przedszkolu w Romanowie

82 Odpowiedź

83. Interpelacja w sprawie przedłużenia oświetlenia od Romanowa Dolnego ul. Lipicka w kierunku Czarnkowa

83 Odpowiedź

84. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia

84. Odpowiedź

85. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Kościelnej i Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej

85. Odpowiedź

86. Zapytanie w sprawie kosztów ogrzewania budynku szkoły podstawowej w Romanowie Górnym i oddziału przedszkolnego

86 Odpowiedź

87. Zapytanie w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej w Sarbi pomiędzy budynkami 3 i 3A

87 Odpowiedź

88. Zapytanie w sprawie budowy przejścia z kostki brukowej przy sali wiejskiej w Marunowie

88 Odpowiedź

89. Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków w celu przygotowania dokumentacji technicznej - Gajewo

89 Odpowiedź

90. Interpelacja w sprawie wymiany dachu - przedszkole w Mikołajewie

90 Odpowiedź

91. Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków na utwardzenie drogi w Mikołajewie

91 Odpowiedź

92. Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków na montaż dwóch lamp na ul. Gębickiej w Brzeźnie

92 Odpowiedź

93. Interpelacja w sprawie zamontowania dwóch lamp w Bukowcu przy boisku sportowym

93 Odpowiedź

94. Interpelacja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Jędrzejewa do Gajewa

94 Odpowiedź

95. Interpelacja w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej - na wys. przychodni lekarskiej w Jędrzejewie

95 Odpowiedź

96. Interpelacja w sprawie wycięcia dębu rosnącego przed salą wiejską w Ciszkowie

96 Odpowiedź

97. Interpelacja w sprawie wycięcia dębowych drzew w Kuźnicy Czarnkowskiej

97 Odpowiedź

98. Interpelacja w sprawie pasów dla pieszych w Kuźnicy Czarnkowskiej na ul. Wyzwolenia

98 Odpowiedź

99. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp w Kuźnicy Czarnkowskiej na ul. Polnej i Żwirowej

99 Odpowiedź

100. Interpelacja w sprawie montażu lampy i wyznaczenia przejścia dla pieszych w Brzeźnie

100 Odpowiedź

101. Interpelacja w sprawie odbudowy przepustu w Zofiowie

101. Odpowiedź

102. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi gminnej w Mikołajewie

102. Odpowiedź

103. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania remontu elewacji szczytu budynku przedszkolno-mieszkalnego w Mikołajewie

103. Odpowiedź

104. Interpelacja w sprawie ogrodzenia i rekultywacji boiska w Ciszkowie

104. Odpowiedź

105. Interpelacja w sprawie określenia terminu budowy sieci wodociągowej w Ciszkowie na ul. Lipowej

105. Odpowiedź

106. Interpelacja w sprawie budowy nowego szamba przy sali wiejskiej w Sarbi

106. Odpowiedź

107. Zapytanie - budowa sieci wodociągowej w Marunowie

107. Odpowiedź

108. Interpelacja w sprawie remontu drogi na tzw. Marunowie Górnym

108. Odpowiedź

109. Interpelacja w sprawie remontu wraz z odwodnieniem drogi w Marunowie

109. Odpowiedź

110. Interpelacja w sprawie weryfikacji skali uszkodzeń drogi gminnej w Marunowie

110. Odpowiedź

111. Interpelacja w sprawie remontu drogi wokół stawu w Sarbi

111. Odpowiedź

112. Interpelacja w sprawie budowy zjazdu w Górze nad Notecią

112. Odpowiedź

113. Interpelacja w sprawie wycinki topoli na działce nr 173 w Jędrzejewo Książnica

113. Odpowiedź

114. Interpelacja w sprawie rozbudowy SP w Romanowie Dolnym

114. Odpowiedź

115. Interpelacja w sprawie montażu oświetlenia w Brzeźnie

115. Odpowiedź

116. Interpelacja w sprawie wyposażenia placu zabaw przy boisku wielofunkcyjnym w Walkowicach

116. Odpowiedź

117. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Mikołajewie oraz postawienie barierek

117. Odpowiedź

118. Interpelacja w sprawie wycinki drzew w Hucie

118. Odpowiedź

119. Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 178 w Hucie oraz wyrównanie terenu przy przystanku PKS

119. Odpowiedź

120. Interpelacja w sprawie podania etapu przygotowania budowy mostu na rzece Noteć w Ciszkowie

120. Odpowiedź

121. Interpelacja w sprawie budowy sieci kanalizacji w Mikołajewie, Ciszkowie, Górze, Pianówce

121. Odpowiedź

122. Interpelacja w sprawie przesunięcia znaku drogowego na ul. Czarnkowskiej w Gębicach

122. Odpowiedź

123. Interpelacja w sprawie wycięcia świerku przy posesji nr 3 na ul. Kasztanowej w Gębicach

123. Odpowiedź

124. Interpelacja w sprawie wykonania dokumentacji projektowej do strefy rekreacji i wypoczynku w Górze nad Notecią

124. Odpowiedź

125. Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Walkowicach

125. Odpowiedź

126. Interpelacja w sprawie przygotowania dokumentacji na inwestycje drogowe w Walkowicach

126. Odpowiedź

127. Interpelacja w sprawie budowy chodnika w Walkowicach

127. Odpowiedź

128. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w Kuźnicy Czarnkowskiej

128. Odpowiedź

129. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego w Kuźnicy Czarnkowskiej

129. Odpowiedź

130. Interpelacja w sprawie rekultywacji i ogrodzenia boiska sportowego w Ciszkowie

130. Odpowiedź

131. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi przy przedszkolu w Mikołajewie

131. Odpowiedź

132. Interpelacja w sprawie utwardzenia terenu pod wiatą w Ciszkowie

132. Odpowiedź

133. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi gminnej w Mikołajewie

133. Odpowiedź

134. Interpelacja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Ciszkowie

134. Odpowiedź

135. Interpelacja w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 174 w Jędrzejewie

135. Odpowiedź

136. Interpelacja w sprawie wymiany okien w budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie

136. Odpowiedź

137. Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy drodze nr 174 w Jędrzejewie

137. Odpowiedź

138. Interpelacja w sprawie uniemożliwienia budowy fermy drobiu w Kuźnicy Czarnkowskiej

138. Odpowiedź

139. Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Marunowie

139. Odpowiedź

140. Interpelacja w sprawie naprawy drogi gminnej przy posesji nr 45 w Romanowie Dolnym

140. Odpowiedź

141. Interpelacja w sprawie konserwacji kanału Romanowskiego

141. Odpowiedź

142. Interpelacja - S. Ambicka

142. Odpowiedź - S. Ambicka

143. Interpelacja - D. Wylegała

143.Odpowiedź - D. Wylegała

144. Interpelacja - D. Wylegała

144. Odpowiedź - D. Wylegała

145. Interpelacja - J. Majewski

145. Odpowiedź - J. Majewski

146. Interpelacja - J. Majewski

146. Odpowiedź - J. Majewski

147. Interpelacja - J. Majewski

147. Odpowiedź - J. Majewski

148. Interpelacja - J. Majewski

148. Odpowiedź - J. Majewski

149. Interpelacja - J. Wielgosz

149. Odpowiedź - J. Wielgosz

150. Interpelacja - J. Wielgosz

150. Odpowiedź - J. Wielgosz

151. Interpelacja - J. Wielgosz

151. Odpowiedź - J. Wielgosz

152. Interpelacja - D. Gałązka

152. Odpowiedź - D. Gałązka

153. Interpelacja - J. Majewski

153. Odpowiedź - J. Majewski

154. Interpelacja - J. Majewski

154. Odpowiedź - J. Majewski

155. Interpelacja - J. Majewski

155. Odpowiedź - J. Majewski

156. Interpelacja - M. Kuchta

156. Odpowiedź - M. Kuchta

157. Zapytanie - K. Podkoński

157. Odpowiedź - K. Podkoński

158. Zapytanie - M. Michałek

158. Odpowiedź - M. Michałek

159. Interpelacja - J. Wielgosz

159. Odpowiedź - J. Wielgosz

160. Interpelacja - K. Podkoński

160. Odpowiedź - K. Podkoński

161. Interpelacja - K. Podkoński

161. Odpowiedź - K. Podkoński

162. Interpelacja - J. Majewski

162. Odpowiedź - J. Majewski

163. Interpelacja - M. Kuchta

163. Odpowiedź - M. Kuchta

164. Interpelacja - K. Gała

164. Odpowiedź - K. Gała

165. Interpelacja - K. Gała

165. Odpowiedź - K. Gała

166. Interpelacja - J. Majewski

166. Odpowiedź - J. Majewski

167. Interpelacja - J. Majewski

167. Odpowiedź - J. Majewski

168. Interpelacja - J. Majewski

168. Odpowiedź - J. Majewski

169. Interpelacja - J. Majewski

169. Odpowiedź - J. Majewski

170. Interpelacja - J. Majewski

170. Odpowiedź - J. Majewski

171. Interpelacja - J. Majewski

171. Odpowiedź - J. Majewski

172. Interpelacja - L. Jankowska

172. Odpowiedź - L. Jankowska

173. Interpelacja - K. Podkoński

173. Odpowiedź - K. Podkoński

174. Interpelacja - M. Michałek

174. Odpowiedź - M. Michałek

175. Interpelacja - S. Ambicka

175. Odpowiedź - S. Ambicka

176. Interpelacja - A. Warnke

176. Odpowiedź - A. Warnke

177. Interpelacja - J. Majewski

177. Odpowiedź - J. Majewski

178. Interpelacja - M. Kuchta

178. Odpowiedź - M. Kuchta

179. Zapytanie na jakim etapie są prace związane z mpzp dla działki 182 w Hucie

179. Odpowiedź

180. Interpelacja w sprawie zwrócenia się do WZDW o instalację sygnalizacji świetlnej w Brzeźnie

180. Odpowiedź

181. Zapytanie w sprawie utwardzenia kostką brukową drogi wjazdowej do przedszkola w Mikołajewie

182. Zapytanie w sprawie podania terminu realizacji budowy oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Ciszkowie

183. Zapytanie w sprawie podania terminu wymiany dachu na budynku przedszkola w Mikołajewie

184. Zapytanie w sprawie podania etapu dokumentacji na utwardzenie drogi gminnej w Mikołajewie

185. Zapytanie w sprawie podania etapu prac w celu pozyskania działek pod ścieżkę w kierunku Mikołajewa

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019 12:36:19
Osoba wprowadzająca informację: praktykant
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2022 13:57:43
Data publikacji informacji: od 11.03.2019 12:36:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.09.2022 13:57:43 Michał Iwanicki edycja strony
05.09.2022 13:27:15 Michał Iwanicki edycja strony
20.05.2022 13:12:03 Michał Iwanicki edycja strony
17.05.2022 13:33:57 Michał Iwanicki edycja strony
16.05.2022 09:45:24 Michał Iwanicki edycja strony
08.03.2022 12:42:37 Michał Iwanicki edycja strony
08.03.2022 12:41:06 Michał Iwanicki edycja strony
08.03.2022 12:22:26 Michał Iwanicki edycja strony
08.03.2022 12:20:08 Michał Iwanicki edycja strony
08.03.2022 10:03:25 Michał Iwanicki edycja strony
01.02.2022 14:53:59 Michał Iwanicki edycja strony
21.12.2021 13:16:58 Michał Iwanicki edycja strony
22.11.2021 10:25:05 Michał Iwanicki edycja strony
22.11.2021 10:24:06 Michał Iwanicki edycja strony
31.08.2021 15:16:05 Michał Iwanicki edycja strony
05.08.2021 13:11:43 Michał Iwanicki edycja strony
05.08.2021 13:10:44 Michał Iwanicki edycja strony
05.08.2021 13:01:46 Michał Iwanicki edycja strony
05.07.2021 13:27:50 Michał Iwanicki edycja strony
28.06.2021 14:39:40 Michał Iwanicki edycja strony
14.06.2021 07:38:59 Michał Iwanicki edycja strony
11.05.2021 13:45:09 Michał Iwanicki edycja strony
28.04.2021 08:54:50 Michał Iwanicki edycja strony
04.02.2021 15:28:44 Michał Iwanicki edycja strony
03.02.2021 12:50:21 Michał Iwanicki edycja strony
02.02.2021 15:09:47 Michał Iwanicki edycja strony
11.12.2020 14:56:57 Michał Iwanicki edycja strony
03.11.2020 09:55:11 Michał Iwanicki edycja strony
03.11.2020 09:34:34 Michał Iwanicki edycja strony
10.08.2020 15:12:08 Michał Iwanicki edycja strony
10.07.2020 14:52:35 Michał Iwanicki edycja strony
03.07.2020 13:29:29 Michał Iwanicki edycja strony
08.06.2020 12:25:05 Michał Iwanicki edycja strony
11.03.2020 09:12:26 Michał Iwanicki edycja strony
21.02.2020 07:44:38 Michał Iwanicki edycja strony
15.01.2020 09:32:30 Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 13:20:37 Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 13:00:05 Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 12:36:00 Michał Iwanicki edycja strony
30.08.2019 14:55:32 Michał Iwanicki edycja strony
30.08.2019 13:36:43 Michał Iwanicki edycja strony
10.06.2019 12:50:23 Michał Iwanicki edycja strony
23.04.2019 15:13:58 Michał Iwanicki edycja strony
11.03.2019 12:58:08 praktykant edycja strony
11.03.2019 12:36:19 praktykant strona została dodana