BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki administracji pomocniczej (sołectwa) 2011 - 2015

Sołectwo Białężyn

Sołtys Wsi - Patryk Włodarek

Białężyn Osiedle Polne 2/4 , 64-700 Czarnków
Telefon 783513654,

 

Rada Sołecka w składzie 5 osób


Miejscowość usytuowana przy trasie Poznań- Czarnków około 6 km od Czarnkowa , posiada najmniejszy w gminie areał użytków rolnych i charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw.
W starej części wsi znajduje się parterowy murowany dwór z przełomu XIX i XX w. otoczony parkiem , pozostałością folwarku jest spichlerz.


 

 


 Sołectwo Brzeźno


Sołtys Wsi - Beata Grocka

www.brzezno.one.pl

ul. Czarnkowska 21, Brzeźno
Telefon 728394868, email beatagrocka5atonet [dot] pl

Rada Sołecka w składzie 7 osóbSołectwo usytuowane w strefie podmiejskiej, przy trasie Czarnków - Piła . Na bazie byłego PGR działa kilka spółek specjalizujących się w hodowli bydła i trzody chlewnej.
Historyczny układ przestrzenny Brzeźna, oparty na skrzyżowaniu dróg, przybrał kształt zbliżony do trójkąta. Dwór z I poł. XIX w. jest przykładem niewielkiej rezydencji szlacheckiej. Wśród zabytkowych drzew otaczających dwór przeważają ponad 120 letnie jesiony. Ochroną konserwatorską objęto oficynę i budynek byłej szkoły podstawowej, w którym obecnie funkcjonuje świetlica środowiskowa.


 

 


 

Sołectwo Bukowiec


Sołtys Wsi - Jan Pawlak
Bukowiec 36, 64-700 Czarnków
Telefon 515845674

Rada Sołecka w składzie 5 osóbNiewielka wieś o rozproszonej zabudowie położona pośród nadnoteckich łąk . Niemal cały teren sołectwa znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu doliny Noteci.
Zabytek stanowi kościół z przełomu XIX i XX w.

 


 Sołectwo CiszkowoSołtys Wsi - Artur Wyrwa
Lipowa 34b, Ciszkowo
64-700 Czarnków
Telefon 601515369, email gablosciszkowoatwp [dot] plRada Sołecka w składzie 7 osóbMiejscowość usytuowana na skraju doliny Noteci od wschodu otoczona piękną "Szwajcarią Czarnkowską". Niegdyś brzegi rzeki łączył w tym miejscu drewniany most, obecnie latem ciągłość ruchu zapewnia przeprawa promowa.
Śladami dawnej świetności są: zespół dworsko-parkowy z XVIII- wiecznym spichlerzem o konstrukcji szachulcowej, ponadto budynek byłej szkoły podstawowej z pocz.XX w., oraz zabudowania folwarczne z koń. XVIII i XIX w.


 

 


 


Sołectwo Gajewo


Sołtys Wsi - Edward Wicher
Gajewo 66, 64-713 Jędrzejewo
Telefon 781 784 185


Rada Sołecka w składzie 9 osóbPółnocną część sołectwa porastają lasy, natomiast zabudowa siedliskowa cechuje się dużym rozproszeniem . Wieś typowo rolnicza, której główną specjalizacją jest hodowla bydła.
Dziedzictwo kulturowe stanowi kuźnia , budynek przedszkola, wiekowe domy drewniano-gliniane i murowano-kamienne oraz cmentarz ewangelicko-augsburski z XIXw.


 

 


 


Sołectwo Gębice


Sołtys Wsi - Janusz Wielgosz 
ul. Czarnkowska 14, 64-707 Gębice
Telefon 500135503


Rada Sołecka w składzie 9 osóbNajwiększe obszarowo sołectwo obejmuje w swoich granicach Paliszewo, Sobolewo i Hutkę.
W uprawach dominują zboża i ziemniaki, w hodowli - trzoda chlewna.
W przeszłości wieś szlachecka wzmiankowana w 1381 r. W XVII w. stanowiła włość Radońskich, później Paliszewskich. W centrum usytuowany jest neoromański kościół z ok.1879 r. liczne stare domy i zabudowania gospodarcze pochodzą z koń.XIX i pocz.XX w. W parku krajobrazowym z dobrze zachowanym starodrzewiem (lipy, białodrzewy i cisy) wznosi się późnobarokowa kaplica pw. Św. Zofii (1785) z klasycystycznym ołtarzem i barokową rzeźbą św. Jana Chrzciciela z poł.XVIII w. W przebudowanym zespole dworskim mieści się Ośrodek Pedagogiczno-Rehabilitacyjny Sióstr Felicjanek "Nasz Dom" dla dziewcząt specjalnej troski ze Szkołą Podstawową Specjalną .W sąsiedztwie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn upośledzonych umysłowo z Zakładem Terapii Zajęciowej.


 

 


 
Sołectwo Gębiczyn


Sołtys Wsi -Ewelina Woźniak - Chałas
Gębiczyn 20, 64-707 Gębice

Telefon 662306296


Rada Sołecka w składzie 5 osóbNiewielka wieś o zdecydowanie rozproszonej zabudowie wkomponowanej w duże kompleksy leśne.
Perełką architektoniczną jest murowana zagroda - relikt XVIII-wiecznego budownictwa olęderskiego na obrzeżach Puszczy Noteckiej . Uwagę zwracają : kościół z pocz..XX w. i zagrody z XIX w. Na urokliwych leśnych polankach można odnaleźć gliniane chaty.
Dzięki staraniom osób prywatnych prężnie działa na rzecz rewitalizacji, dokształcania i rehabilitacji dzieci i młodzieży wiejskiej fundacja "Gębiczyn".


 

 


 


Sołectwo Góra-PianówkaSołtys Wsi - Zbigniew Rzysko
Pianówka 57, 64-700 Czarnków
Telefon 664614264


Rada Sołecka w składzie 9 osóbTeren o dużych walorach widokowych obejmuje również Pianówkę i osadę Goraj Zamek. Północną granicę wyznaczają "widły" Noteci, południową natomiast wzgórza Moreny Czarnkowskiej, które stanowią obszar chronionego krajobrazu. Pasma wzgórz morenowych na skraju Puszczy Noteckiej pokrywa las mieszany. Na jednym ze wzniesień , stanowiących południową krawędź doliny, znajduje się osada, zwyczajowo nazwana Goraj-Zamek, ponieważ najokazalszym obiektem jest neorenesansowy pałac zbudowany w latach 1908-1912 przez hrabiego Hochberga, Zespół pałacowo-parkowy obejmuje masztalarnię, dom ogrodnika, budynek administracyjno-mieszkalny oraz park z II poł.XIX w. W kompleksie leśnym funkcjonuje jedyna w gminie szkoła średnia - Zespół Szkół Leśnych.
W rejestrze zabytków figuruje nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski z XIX w. , murowany budynek z przełomu XIX i XX w. służący do przechowywania zwłok oraz przydrożna kaplica i budynek byłej szkoły podstawowej, w którym obecnie mieści się świetlica wiejska.


 

 


 


Sołectwo GrzępySołtys Wsi - Tomasz Gawrych
Grzępy 16, 64-700 Czarnków
Telefon 672551086


Rada Sołecka w składzie 5 osóbNajmniejsze obszarowo sołectwo o dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych.
W dobrym stanie zachowały się stare murowane chałupy wiejskie. Do dziś mieszkańcom służy dworek wybudowany w 1870 r. oraz budynek byłej szkoły wzniesiony przez władze pruskie w 1915 r.


 

 


 Sołectwo Huta


Sołtys Wsi - Marian Molski 
ul. Leśna 13, 64-708 Huta
Telefon 672551387


Rada Sołecka w składzie 9 osóbUkład przestrzenny zabudowań reprezentuje typ wielodrożnicy opartej na skrzyżowaniu dróg. Do dziś zachowały się: XIX-wieczne budynki kuźni, gorzelni i młyna o konstrukcji szachulcowej, murowane budynki mieszkalne i gospodarcze z koń. XIX w. i pocz. XX w., murowany, otynkowany kościół z 1910 r. z wieżą i kolumnowym portykiem.

 

 


 Sołectwo JędrzejewoSołtys Wsi - Edward Mitelewski
Pomorska Wola 1, 64-713 Jędrzejewo
Telefon 605488156

Rada Sołecka w składzie 9 osóbZasadniczy układ przestrzenny wsi, zbliżony do prostokąta, utworzyły dwie równoległe do siebie drogi, połączone bocznymi traktami. Określeniu skupisk zabudowań oddalonych od centrum służą utrwalone nazwy: Jesionowo, Pomorska Wola, Plany, Piaski, Książnica i Kaźmierówka. Przeważa hodowla bydła mleczno-opasowego.
Wartość historyczną posiadają XIX-wieczne: szkoła, liczne budynki mieszkalne, plebania oraz kościół z 1905 r., zbudowane w latach 30 XX w. poczta i młyn z zagrodą młynarską.


 

 


 


Sołectwo Komorzewo


Sołtys Wsi - Zenon Nowacki
Komorzewo 45, 64-708 Huta
Telefon 606494695


Rada Sołecka w składzie 9 osóbKomorzewo z osadą Ciążyń jest najdalej na południe wysuniętą wsią gminy. Posiada zwartą zabudowę. Prawie 1/3 gospodarstw liczy około 15 ha w dużej mierze specjalizujących się w sadownictwie.
Warto obejrzeć zabytkowe zabudowania mieszkalne i gospodarskie, budynki byłej szkoły podstawowej i sklepu.


 

 


 


Sołectwo Kuźnica Czarnkowska


Sołtys Wsi - Władysław Piątek
ul. Wyzwolenia 7, Kuźnica Czarnkowska
Telefon 672550654


Rada Sołecka w składzie 9 osóbWieś o rozproszonej zabudowie, znaczne obszary zajmują lasy i grunty rolne o niskiej bonitacji.
Nazwa wsi, wymieniana już w 1455 r., pochodzi od pieca do wytopu żelaza z rudy darniowej. W 1686 r. powstał tu zbór ewangelicki. Na wzgórzu nad doliną wznosi się dawny neoklasyczny pałac (1830-1840). z II poł XIX w. Zachowały się: gorzelnia, spichlerz, obora oraz kuźnia. Na południowym zboczu rozciąga się park krajobrazowy ze starymi bukami, lipami, świerkami, klonami oraz wiązami, bukami, platanami, brzozami brodawkowymi, tulipanowcami i lipami srebrzystymi. W głębi leśnej gęstwiny ciągnie się wał ziemny kryjący szczątki nagrobków z XIX w.


 

 


 Sołectwo MarunowoSołtys Wsi - Mariusz Smykowski
Marunowo 39, 64-705 Sarbia
Telefon 602697582


www.marunowo.pl

Rada Sołecka w składzie 9 osóbŚródleśne sołectwo wysunięte najdalej na wschód gminy, zlokalizowane przy drodze do Chodzieży, posiada rozproszoną zabudowę. Charakteryzuje się największą w gminie liczbą gospodarstw rolnych o powierzchni 15-30 ha, hodujących trzodę chlewną.
Zachował się średniowieczny układ rozplanowania wsi - typ owalnicy. Zabytkowe budownictwo reprezentuje kilka chałup z XIX w., niektóre z zabudowaniami gospodarczymi, budynek byłej szkoły i sklep.


 

 


 Sołectwo Mikołajewo

Sołtys Wsi - Tomasz Kaźmierek
Mikołajewo 24, 64-700 Czarnków
Telefon 672557923


Rada Sołecka w składzie 5 osóbTo niewielkie sołectwo w dolinie Noteci w południowo-zachodniej części gminy, przy drodze lokalnej Czarnków-Wieleń znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu doliny Noteci .
Pierwsza historyczna wzmianka o Mikołajewie pochodzi z 1821 r. Wieś dawnego powiatu czarnkowskiego, w 1975 r. dołączona do gminy Wieleń, w 1992 r. - dzięki staraniom mieszkańców powróciła do gminy Czarnków. Przykłady starej zabudowy stanowią domy z pocz. XX w. i szkoła z 1910 r.


 

 


 Sołectwo Radolinek

Sołtys Wsi - Małgorzata Antoszewska
Radolinek 14, 64-700 Czarnków
Telefon 695063108


Rada Sołecka w składzie 5 osóbWieś o zabudowie ulicowej, położona u podnóża skarpy pradoliny Noteci w północnej części gminy została założona w XVIII w. Dookoła rozciągają się rozległe łąki z drzewami - pomnikami przyrody. Czesław Białas, który zamieszkał tu w 1968 r., zorganizował Młodzieżową Zagrodę Krajoznawczą.
Radolinek w całości posiada dawną zabudowę, zachowaną w prawie niezmienionym stanie: liczne domy z XIX w. oraz budynek byłej szkoły podstawowej.


 

 


 Sołectwo Radosiew


Sołtys Wsi - Adam Ciemachowski
Radosiew 40A, 64-700 Czarnków
Telefon 672550526


Rada Sołecka w składzie 6 osóbMiejscowość zlokalizowana na stoku doliny Rudnicy , ukryta wśród lasów Puszczy Noteckiej, doskonałe miejsce dla miłośników grzybobrania.
Wieś istniała już w połowie XVI w. , w centrum , na rozwidleniu dróg znajduje się murowana barokowa kaplica z rzeźbą Matki Boskiej. Na stoku doliny stoi drewniana dzwonnica o konstrukcji szkieletowej, pokryta dachem namiotowym z I poł.XIX w.


 

 


 Sołectwo Romanowo Dolne


Sołtys Wsi - Leokadia Jankowska
Romanowo Dolne 16/18, 64-700 Czarnków
Telefon 504736319


Rada Sołecka w składzie 7 osóbSołectwo ciągnące się wzdłuż drogi asfaltowej. Wraz z Romanowem Górnym ciągnie się na odcinku 8,5 km zachowując charakter typowej ulicówki. Zabudowania rozciągają się wzdłuż doliny Noteci, której stromą krawędź porastają malownicze lasy. W niektórych miejscach widoczna jest pozioma warstwa większych głazów tzw. bruk morenowy.

 

 


 Sołectwo Romanowo GórneSołtys Wsi - Urszula Just
Romanowo Górne 18A, 64-700 Czarnków
Telefon 672559516, email ula-justatwp [dot] pl

Rada Sołecka w składzie 7 osóbSołectwo obok Romanowa Dolnego mające charakter typowej ulicówki. Na terenie sołectwa warto zobaczyć chałupy o konstrukcji szachulcowej postawione z głazów narzutowych, oraz XIX wieczny budynek szkoły i przedszkola.

 

 


 
Sołectwo Sarbia-Sarbka


 Sołtys Wsi - Longina Wika
Sarbia 3, 64-700 Czarnków
Telefon 672551238


Rada Sołecka w składzie 11 osóbZespół dwóch wsi stanowiących jedno sołectwo usytuowany na północny-wschód od Czarnkowa , w okolicy lesistej i pagórkowatej pochylonej ku dolinie Noteci. Podstawowym kierunkiem produkcji jest hodowla żywca wieprzowego i uprawa ziemniaka produkcyjnego. Nadleśnictwo Sarbia, dawniej zwane Promno gospodaruje na 19.789 ha lasów, które są doskonałym miejscem wypadowym dla amatorów wędrówek leśnych .
Wieś zyskuje rozgłos dzięki osiągnięciom sportowym członków LZS "Kociołki", którzy odnoszą znaczące sukcesy w warcabach 100-polowych , szachach i strzelectwie z broni kulkowej i pneumatycznej.
Średniowieczna metryka sołectwa wskazuje , iż jej właścicielami byli : Jadwiga Czarnkowska i Barbara Rogozińska , Andrzej Franciszek Gębicki, Kajetan Lewański oraz Świniarscy. Po II wojnie światowej ziemie objęli Polacy z kresów wschodnich. Z czasów dworskich pozostał zespół folwarczny, obejmujący spichlerz, chlewnię i dom-sześciorak z XIX w. Do rejestru zabytków wpisany jest park dworski z II poł. XVIII w. 

 


 Sołectwo Śmieszkowo


Sołtys Wsi - Wojciech Nowak
ul. Szkolna 35, Śmieszkowo 64-700 Czarnków
Telefon 672551039


Rada Sołecka w składzie 9 osóbLeży w strefie podmiejskiej 3 km na południowy wschód od Czarnkowa. Jest sołectwem o wielokierunkowej produkcji rolniczej z przewagą hodowli trzody chlewnej.
Układ przestrzenny Śmieszkowa wykorzystywał przebieg lokalnych dróg, z których jedna zyskała niewielkie pałacowe rozszerzenie. W pobliżu wsi było usytuowane założenie dworsko-pałacowe z zespołem folwarcznym. Do dziś przetrwały zabudowania gospodarcze z pocz. XX w., domy z XIX w., zespół folwarczny z koń. XIX w. i pocz. XX w. oraz budynki przedszkola i sklepu.


 

 


 
Sołectwo Średnica


Sołtys Wsi - Aleksandra Glapińska
Średnica 21, 64-713 Jędrzejewo
Telefon 672566158


Rada Sołecka w składzie 5 osóbMała miejscowość o rozrzuconej zabudowie, ukryta w kompleksie leśnym. Jej wyróżnikiem były częste zmiany nazwy: Maryi Gaj, Marienbusch, Wielka Bieda i od 1982 r. - dzięki inicjatywie mieszkańców - Średnica.
Na tle wiejskich gospodarstw wyróżnia się kościół z 1915 r.


 

 


 
Sołectwo Walkowice


Sołtys Wsi - Wiesław Zastawny
Walkowice 83, 64-700 Czarnków
Telefon 672551657


Rada Sołecka w składzie 7 osóbSołectwo położone na wzniesieniu przy skarpie Noteci, w dużym stopniu zalesione. Teren przecina nurt Noteci. Latem przeprawy promowe umożliwiają rolnikom dostęp do pól na prawym brzegu rzeki. Wieś, ze względu na niską klasę gleb z przewagą piasku i żwiru, stanowi znaczący obszar eksploatacji kruszywa. Żwirownia powstała tu już w 1696 r.
Zabudowania wznoszono wzdłuż swobodnie biegnącej drogi, której rozszerzenie utworzyło dwa nieregularne place. Godne uwagi są wiejskie chałupy z I poł. XIX w. o konstrukcji szachulcowej oraz murowana kuźnia z 1930 r.


 

 


 
Sołectwo Zofiowo


Sołtys Wsi - Mirosława Mietlicka
Zofiowo 55, 64-700 Czarnków
Telefon 672558355

Rada Sołecka w składzie 9 osóbLeży w obszarze chronionego krajobrazu doliny Noteci. Rozwidlenie drogi do Zofiowa i Bukowca to punkt widokowy na malownicze, niemal bezkresne tereny noteckie. Obszar 1379 ha stanowią łąki, pola i wydmopodobne wzgórza piaskowe. Przeważają niewielkie gospodarstwa rolne, w większości nastawione na produkcję mleka i żywca wołowego. Na obszarze sołectwa zlokalizowane jest wysypisko z kompostownią odpadów stałych dla potrzeb miasta i gminy.

 

 


 


 

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 15.03.2011 09:00:40
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019 10:05:58
Data publikacji informacji: od 15.03.2011 09:00:40
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.09.2019 10:05:58 Michał Iwanicki edycja strony
09.03.2016 12:35:43 Michał Iwanicki edycja strony
15.03.2011 09:00:40 Michał Iwanicki strona została dodana