BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2019

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

 

 

INFORMACJA

Podatek leśny na 2019 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (Dz. U. z 2017r. poz.1821 ze zm.)

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2019 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2018r., poz.1005), która wynosi 191,98 zł za 1 mᶾ.

Zgodnie z ww. ustawą podatek leśny wynosi- od 1 ha powierzchni lasu- równowartość pieniężną 0,220 mᶾ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi :

za 1 ha powierzchni lasu - 0,220 mᶾ  x 191,98 zł/mᶾ = 42,2356 zł

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku leśnego.

 

UWAGA!

OD ROKU 2016 OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE!

 

Na podstawie Uchwały nr XVII/134/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 listopada 2015 r. obowiązują nowe wzory formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl/bip w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

 

Informacja na podatek leśny IL-1

Deklaracja na podatek leśny DLP-1

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 14.02.2019 18:49:57
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Systemu Administrator Systemu
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2019 18:53:09
Data publikacji informacji: od 14.02.2019 18:49:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
14.02.2019 18:49:57 Administrator Systemu Administrator Systemu strona została dodana