BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kryterium dochodowe

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Dział Świadczeń rodzinnych informuje, że, od dnia 1 listopada 2015 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. od 1 listopada 2015r., zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń rodzinnych:

- dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się - 674 zł,

- w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium wynosi - 764 zł.

Ponadto, na podstawie powyższego Rozporządzenia ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.:

1. wysokość zasiłku rodzinnego:

a) na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 89 zł,

b) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 118 zł

c) na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 129 zł

2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:

a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5.  wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,

6. 1300,00 zł miesięcznie od 1 stycznia 2016r. świadczenie pielęgnacyjne,

Wysokość pozostałych świadczeń nie ulegnie zmianie:

1. 520,00 zł miesięcznie specjalny zasiłek opiekuńczy,

2. 520,00 zł miesięcznie zasiłek dla opiekuna.

3. 153,00 zł miesięcznie zasiłek pielęgnacyjny.

Data wytworzenia informacji: 29.01.2016 12:47:05
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 12:47:05
Data publikacji informacji: od 29.01.2016 12:47:05
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.01.2016 12:47:05 Michał Iwanicki strona została dodana