BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Gminy Czarnków

Sekretarz Gminy Czarnków

Mariusz Grzegorek

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu a w szczególności:

1) opracowuje projekty regulaminów i ich zmian,
2) dokonuje podziału referatów na stanowiska pracy,
3) opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów,
4) pełni nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
5) przedkłada Wójtowi propozycje dotyczące usprawnienia pracy w urzędzie,
6) sprawuje nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
7) współuczestniczy w opracowaniu statutu Gminy i jego aktualizacji,
8) sporządza projekty przepisów gminnych, prowadzi zbiór przepisów ogólnie obowiązujących,
9) czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
10) prowadzi nadzór nad należytym załatwianiem spraw obywateli i obsługą prawną organów gminy i urzędu,
11) nadzoruje terminowość i przeprowadza analizę rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
12) koordynuje działalność referatów i samodzielnych stanowisk pracy oraz zapewnia ich współpracę,
13) koordynuje i zapewnia prawidłową organizację przebiegu zadań zleconych w zakresie przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów,
14) uczestniczy w przyjmowaniu ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
15) wykonuje zadania wynikające z odrębnych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta,
16) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.

KONTAKT:
Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
pokój nr 4
tel. 067 255 22 13

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 09.07.2003 14:13:26
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:43
Data publikacji informacji: od 09.07.2003 14:13:26
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:43 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:43 emilia_sm edycja strony
12.02.2019 15:21:29 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
10.11.2009 14:42:35 Michał Iwanicki edycja strony
09.07.2003 14:13:26 - strona została dodana