BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Świetlice środowiskowe

Świetlice środowiskowe


W myśl Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm. ) prowadzenie działań związanych z proflaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Jednym z zadań wymienionych w art. 4 ust.1 pkt. 2jest "udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie".

Zadanie to realizowane jest m.in. przez tworzenie placówek dla dzieci zrodzin zproblemem alkoholowym takich jak świetlice.

Świetlica środowiskowa odgrywa ważna rolę wprocesie pomagania dzieciom, zwłaszcza zrodzin dysfunkcyjnych.

W świetlicach prowadzone są różne formy pomocy środowiskowej:

- pomoc wkryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
- pomoc wnauce,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw , zajęć
rozwojowych, sportowych, wycieczek,
- współpraca zgminnym ośrodkiem pomocy społecznej iszkołą.

Świetlica Środowiskowa Brzeźno ul.Czarnkowska 17

Świetlicę prowadzi Pani Aleksandra Matecka - Świętek

Świetlica czynna jest:

 • poniedziałek 15.00 - 18.30
 • wtorek 15.00- 18.30
 • środa 15.00-18.00
 • czwartek 15.00 - 18.00

Świetlica Środowiskowa Walkowice 62B

Świetlicę prowadzi Pani Maria Zastawna

Świetlica czynna jest:
 

 • wtorek 15.00 - 17.00
 • środa 14.30 - 17.30
 • czwartek 14.30 - 17.30

 

Świetlica Środowiskowa Zofiowo

Świetlicę prowadzi Pani Elżbieta Mądra-Kurkiewicz

Świetlica czynna jest:

 • poniedziałek 16.00 - 19.00
 • wtorek 16.00 - 19.00
 • środa 16.00 - 19.00Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych iWspółuzależnionych
oraz Ofiar Przemocy wRodzinie


Adres: 64-700 Czarnków
os. Parkowe 10
tel. 067 2555608

Punkt prowadzi Pani Grażyna Dzikowska


czynny:

 • w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00
 • w każdy 1 wtorek miesiąca w godzinach od 12.00 do 18.00
 • w każdy 2, 3 i 4 wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00
 • w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych iWspółuzależnionych oraz Ofiar Przemocy wRodzinie prowadzi Pani Grażyna DzikowskaGminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czarnkowie

 

Przewodnicząca Teresa Kina
Zastępca zastępca Grażyna Dzikowska
Członek Monika Piotrowska
Członek Alina Wawrzyniak
Członek Róża Wesołek
Członek Sławomir Okuński
Członek Agnieszka Klepianowska

 

Data wytworzenia informacji: 22.12.2003 12:23:24
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 22.12.2003 12:23:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
08.02.2019 14:43:15 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
08.02.2019 14:42:15 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
08.02.2019 14:40:45 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
23.09.2014 14:21:01 Michał Iwanicki edycja strony
22.12.2003 12:23:24 - strona została dodana