BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

 

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Jednostka prowadząca

Biuro Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

ñ Dowód osobisty albo paszport.

ñ Wypełniony formularz;

W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika :

ñ Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu;

ñ Dowód osobisty albo paszport;

Zgłoszenie wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzach "epuap wyjazd" (zgłoszenie wyjazdu) i "epuap powr." (zgłoszenie powrotu) umożliwiających wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platformę e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wypełnione formularze należy przesłać na skrzynkę tut. Urzędu poprzez sprawę na Platformie e-Puap: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 , I piętro , pokój nr 1
Biuro ewidencji ludności
tel. 67-2530289
W godzinach :
od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30,
Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosi się na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Czarnków  -Bank Spółdzielczy  Czarnków  nr 72895100090000095420000010 lub w  kasie Urzędu .

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Inne informacje

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 

 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:15:38
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 11:09:28
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:15:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.04.2015 11:09:28 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:15:38 Michał Iwanicki strona została dodana