BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości rok 2004

Stawki

podatku od nieruchomości

na rok 2004

 Zgodnie  z art.5, art.6 i art.7 ust.3   ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych  ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz.84 –  zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683), Rada Gminy  Czarnków - Uchwałą Nr XIII/89/03 .Rady Gminy Czarnków z dnia  26 listopada 2003r. określiła  wysokość stawek obowiązujących w roku 2004

1)      od gruntów  :

a)      związanych  z prowadzeniem działalności  gospodarczej, bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków     -        0,50 zł

  b/ pod jeziorami , zajętych  na zbiorniki  wodne i  retencyjne  lub elektrowni wodnych   od  1 ha powierzchni           -                                     1,80 zł

          c/ pozostałych od 1 m2 powierzchni   -                                      0,12 zł

2)  od budynków lub  ich  części  :                                                                                          

  a/   mieszkalnych

       od 1  m2  powierzchni użytkowej                                                   0,42 zł        

           od strychów  i piwnic                                                                   0,26 zł

 b)    związanych z prowadzeniem  działalności    gospodarczej   oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części  zajętych  na prowadzenie działalności  gospodarczej 

   od 1 m 2 powierzchni  użytkowej                                                        13,00 zł

 c) zajętych  na  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym  od 1 m 2 powierzchni użytkowej                                                                                                                           6,40 zł

 d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  udzielania świadczeń  zdrowotnych od 1 m2  powierzchni użytkowej                     2,75 zł

 e)    od pozostałych  od 1 m 2  powierzchni użytkowej  z wyjatkiem niżej wymienionych pozostałych budynków                                                     2,90 zł

         za każdy garaż i altanę wolno stojącą                                                 4,20 zł

         budynki gospodarcze  po gospodarstwie rolnym w których nie jest 
         prowadzona działalnosć rolnicza (stodoła ,obora chlew)  
                 2,90 

  3)   od budowli     2 %  ich wartości

 Rada Gminy Czarnków  dodatkowo  dokonała  zwolnienia  w brzmieniu :

 Zwalnia się z podatku od nieruchomości : sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne
i oczyszczalnie ścieków .

 

Pobór podatku od nieruchomości  został określony  w brzmieniu ;

 Pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości , podatku  rolnego  , podatku    leśnego ( łącznego zobowiązania  pieniężnego ) nastąpi   przez  inkasentów.

             Inkasentami ustala się sołtysów .

 

Treść informacji sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Grześkowiak

  

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.04.2004 11:34:04
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 15.04.2004 11:34:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
04.10.2018 10:42:41 emilia_sm edycja strony
16.04.2004 10:55:58 - edycja strony
15.04.2004 11:34:04 - strona została dodana