BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Gminy Czarnków

Skarbnik Gminy Czarnków

Magdalena Mendyk

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej gminy,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu gminy i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
4) informowanie Wójta i Rady Gminy o przebiegu realizacji budżetu,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych gminy oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w zakresie spraw finansowo-księgowych, podatkowych i realizacji budżetu,
8) coroczne przedkładanie Wójtowi projektów planu kontroli wewnętrznej,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie spraw finansowo- księgowych z realizacji budżetu gminy,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z pełnomocnictw i upoważnień Wójta,
11) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.

 

KONTAKT:
Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
pokój nr 11
tel. 067 255 23 60

Data wytworzenia informacji: 09.07.2003 14:17:56
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:43
Data publikacji informacji: od 09.07.2003 14:17:56
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:43 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:43 emilia_sm edycja strony
12.02.2019 15:25:16 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
10.11.2009 14:43:44 Michał Iwanicki edycja strony
09.07.2003 14:17:56 - strona została dodana