BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzaje zasiłków

Rodzaje zasiłków:

  1. Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały.

b) zasiłek okresowy.

c) zasiłek celowy i zasiłek specjalny celowy.

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

e) pomoc dla rodzin zastępczych.

f) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki.

g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

i) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

 

2. Świadczenia niepieniężne:

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne

d) składki na ubezpieczenie społeczne

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

f) sprawienie pogrzebu

g) poradnictwo specjalistyczne

h) interwencja kryzysowa

i) schronienie

j) posiłek

k) niezbędne ubranie

l) usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania

m) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

n) mieszkania chronione

o) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo- wychowawczej

p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

q) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

a) praca socjalna

b) bilet kredytowany

Osoba, która wytworzyła dokument: Michał Iwanicki
Data wytworzenia informacji: 19.12.2003 13:28:40
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 19.12.2003 13:28:40
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
29.01.2016 11:07:15 Michał Iwanicki edycja strony
19.12.2003 13:28:40 - strona została dodana