BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

 

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Jednostka prowadząca

Biuro Dowodów Osobistych

Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów .

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 , I piętro , pok. nr 1

W godzinach :

od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30

tel. 67-2530289

Opłaty

U W A G A !

OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE URZĘDU GMINY

CZARNKÓW - BANK SPÓŁDZIELCZY CZARNKÓW NR 72895100090000095420000010

lub w kasie Urzędu Gminy .

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa , na w/w konto .

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Podstawa prawna

- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm),

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wydanie danych dowodu osobistego

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015 08:15:03
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2015 08:04:56
Data publikacji informacji: od 09.04.2015 08:15:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.04.2015 08:04:56 Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2015 08:15:03 Michał Iwanicki strona została dodana