BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejscowe Plany Zagosopodarowania Przestrzennego

  

Logo geoportal.gov.plNUMERACJA BUDYNKÓW

STUDIUM

 

WYKAZ PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH  DOTYCZĄCYCH TERENÓW PRODUKCJI ELEKTROENERGETYCZNEJ  ( WIATRAKÓW)

Uchwała nr XXVII/238/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Śmieszkowo, Białężyn, Grzępy dla terenu produkcji elektroenergetycznej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2013r. pozycja 1479;

 

Uchwała nr XXVII/239/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Gębice, Marunowo, Sarbia, Sarbka dla terenu produkcji elektroenergetycznej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2013r. pozycja 1481;


Uchwała nr XXVII/240/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Białężyn, Brzeźno, Gębice, Huta dla terenu produkcji elektroenergetycznej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2013r. pozycja 1482;

 

 

WYKAZ PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH WG MIEJSCOWOŚCI

 

1.       BIAŁĘŻYN

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn (cała wieś Śmieszkowo i Białężyn z obszarem aktywizacji gospodarczej i fragmentem obwodnicy miasta Czarnków)

Uchwała Nr XXXV/270/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 3, poz. 40 z dnia 4 stycznia 2006r.

RYSUNEK

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn

Uchwała Nr XXIX/253/13 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.02.2013 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2013 roku, pozycja 2673

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn (Białężyn 2)

Uchwała Nr XXIX/254/13 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.02.2013 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2013 roku, pozycja 2674

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Białężyn dla terenu działalności produkcyjnej i usługowej

Uchwała Nr XXXVI/314/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.10.2013 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2013 roku, pozycja 6703                                                                 

Rozstrzygniecie

 

 

2.       BRZEŹNO

 


 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (cała wieś Brzeźno)

Uchwała Nr VIII/58/95 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 28.12.1995r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 2 z dnia 17 stycznia 1996 r.

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Brzeźno. (teren zabudowy wielorodzinnej i produkcyjno-usługowej)

Uchwała nr XX/204/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 29.09.2000r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 78 z dnia 13.11.2000r.

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, Śmieszkowo i Walkowice. (działki mieszkaniowe - małe zmiany)

Uchwała Nr XXVI/254/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 czerwca 2001r, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 94, poz. 1820 z dnia 8 sierpnia 2001r.

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno. (Część dz. nr 174/11 - strefa ochrony sanitarnej istniejącej oczyszczalni ścieków).

Uchwała Nr XXIX/298/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001 roku Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 13/2002, poz.480 z dnia 28 stycznia 2002 r.

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze działki nr ewid. 265/11 we wsi Brzeźno

Uchwała nr VI/47/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 marca 2003r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 70, poz. 1342 z dnia 6 maja 2003r.

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (ul. Gębicka)

Uchwała nr XI/80/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 2 września 2003r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 178, poz. 3307 z dnia 18 listopada 2003r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno i Białężyn (obwodnica miasta Czarnkowa)

Uchwała Nr XXXV/271/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno i Białężyn ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 3, poz. 41 z dnia 4 stycznia 2006r. (obwodnica miasta Czarnkowa).

  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Czarnkowskiej

Uchwała Nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Czarnków z dnia 10.02.2009 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku Nr 61, poz. 833.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Działkowej

Uchwała Nr XXXII/234/2009 Rady Gminy Czarnków z dnia 10.02.2009 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku Nr 61, poz. 834.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej i Czarnkowskiej

Uchwała Nr XXXII/235/2009 Rady Gminy Czarnków z dnia 10.02.2009 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku Nr 61, poz. 835.

Rysunek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Kwiatowej

Uchwała Nr LI/375/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 21.10.2010 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku Nr 8, poz. 213.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej (Gębicka 2)

Uchwała Nr LI/376/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 21.10.2010 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku Nr 8, poz. 214.

RYSUNEK

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulicy Gębickiej

Uchwała Nr LII/389/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10.11.2010 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2011 roku Nr 61, poz. 1074.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki) 

Uchwała nr XXII/192/12 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 sierpnia 2012r.  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2012r. pozycja 4267

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, na działce nr 228/8

Uchwała Nr XXXII/282/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 29.05.2013 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2013 roku, pozycja 4399

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno (Kociołki)

Uchwała nr XLIX/423/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 25.09.2014 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2014 roku, pozycja 5663                                                                 

Rozstrzygnięcie

 

Uchwałą nr XXX/217/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, w rejonie ulic Krótkiej, Czarnkowskiej i Gębickiej – etap I

 

3.       BUKOWIEC

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Bukowiec 

Uchwała nr XXIV/214/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2012r. pozycja 5503;

4.       CISZKOWO

BRAK PLANU

5.       GAJEWO

BRAK PLANU

6.       GĘBICE

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarach wsi Gębice, Gębiczyn, Huta i Romanowo Dolne. (pojedyncze zmiany - tereny mieszkaniowe, usługowe, produkcji rolnej)

UchwałaNr V/51/99 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 3.03.1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 29.04.1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulic Czarnkowskiej i Pilskiej dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Uchwała Nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.11.2013 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2014 roku, pozycja 738

Rozstrzygnięcie

 

 

Uchwała nr LIV/426/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej

 

 

7.       GĘBICZYN

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Gębiczyn (ośrodek hipoterapii)

Uchwała Nr XXII/193/96 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 12.12.1996r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 1 z dnia 17 lutego 1997 roku

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarach wsi Gębice, Gębiczyn, Huta i Romanowo Dolne. (pojedyncze zmiany - tereny mieszkaniowe, usługowe, produkcji rolnej)

UchwałaNr V/51/99 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 3.03.1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 29.04.1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Załącznik nr 5 do planu - gml

 

8.       GÓRA, PIANÓWKA

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, na obszarze wsi Pianówka, obręb Góra (tereny mieszkaniowy)

Uchwała nr VIII/62/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 czerwca 2003r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 131, poz. 2467 z dnia 1 sierpnia 2003r.

 

9.       GRZĘPY

Uchwałą nr XXI/161/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na terenie działki nr 243 położonej w Grzępach

10.   HUTA

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarach wsi Gębice, Gębiczyn, Huta i Romanowo Dolne. (pojedyncze zmiany - tereny mieszkaniowe, usługowe, produkcji rolnej)

UchwałaNr V/51/99 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 3.03.1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 29.04.1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 Uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności

Uchwała nr XXXI/229/2020 Rady Gminy Czarnków

11.   JĘDRZEJEWO

BRAK PLANU

12.   KOMORZEWO

BRAK PLANU

13.   KUŹNICA CZ.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska na działce nr 643/9 - teren eksploatacji kruszywa naturalnego

Uchwała nr XXX/261/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.03.2013 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 maja 2013 roku, pozycja 3311

 

14.   MARUNOWO

BRAK PLANU

15.   MIKOŁAJEWO

BRAK PLANU

16.   RADOLINEK

BRAK PLANU

17.   RADOSIEW

BRAK PLANU

18.   ROMANOWO  DOLNE

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarach wsi Gębice, Gębiczyn, Huta i Romanowo Dolne. (pojedyncze zmiany - tereny mieszkaniowe, usługowe, produkcji rolnej)

Uchwała Nr V/51/99 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 3.03.1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 29.04.1999r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z dnia 29 kwietnia 1999 r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Romanowo Dolne (teren mieszkaniowy, mieszkaniowo-usługowy i produkcyjny)

Uchwała Nr LII/391/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10.11.2010 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2011 roku Nr 61, poz. 1075.

 Załącznik do uchwały Nr LII/391/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10.11.2010 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2011 roku Nr 61, poz. 1075.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Romanowie Dolnym na działkach nr 717 i 718

Uchwała Nr XXIX/255/13 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.02.2013 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 roku, pozycja 2616

 

 

 

19.   ROMANOWO GÓRNE

BRAK PLANU

20.   SARBIA, SARBKA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Sarbia.

(tereny rolne pomiędzy torem kolejowym w Sarbii, a gruntami wsi Marunowo, po lewej stronie drogi wojewódzkiej Sarbia - Chodzież).

Uchwała Nr XXXV/269/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Sarbia ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 3, poz. 39 z dnia 4 stycznia 2006r.

 

Uchwałą nr XXX/218/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Sarbka.

 

21.   ŚMIESZKOWO

 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, Śmieszkowo i Walkowice. (działki mieszkaniowe - małe zmiany)

Uchwała Nr XXVI/254/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 czerwca 2001r, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 94, poz. 1820 z dnia 8 sierpnia 2001r.

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo. (osiedle domów jednorodzinnych, ul. Jana Pawła II, Wesoła, Miła, Sportowa, Sosnowa)

Uchwała nr XXVII/269/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2001r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 129, poz. 2502 z dnia 22 października 2001r.

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków     na obszarze wsi Śmieszkowo - dla terenu zabudowy mieszkaniowej (osiedle domów jednorodzinnych ul. Wiosenna, Działkowa, Jaśminowa, Wrzosowa)

Uchwała Nr V/32/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 lutego 2003r, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 61, poz. 1128 z dnia 15 kwietnia 2003r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn, (cała wieś Śmieszkowo i Białężyn z obszarem aktywizacji gospodarczej i fragmentem obwodnicy miasta Czarnków)

Uchwała Nr XXXV/270/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 3, poz. 40 z dnia 4 stycznia 2006r.

RYSUNEK     

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulicy Szkolnej

Uchwała Nr XI/65/2007 Rady Gminy Czarnków z dnia 31.08.2007 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2007 roku Nr 151, poz. 3316.

    

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, wieś Śmieszkowo, rejon ulicy Miłej - wydzielenie pięciu działek mieszkaniowych jednorodzinnych

Uchwała Nr XXXI/226/2009 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.01.2009 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku Nr 61, poz. 830.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulicy Leśnej - zmiana warunków zabudowy w obrębie działek mieszkaniowo - usługowych

Uchwała Nr XXXI/227/2009 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.01.2009 roku ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku Nr 61, poz. 831.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulicy Wiejskiej

Uchwała Nr XXXI/228/2009 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.01.2009 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2009 roku Nr 61, poz. 832.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulicy Jana Pawła II

Uchwała Nr LII/390/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10.11.2010 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 roku Nr 12, poz. 325.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulicy Leśnej, na działce nr 12/47

Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.04.2011 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku Nr 179, poz. 2877.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulicy Leśnej na działkach nr 188/31, 188/25 i 188/26

Uchwała nr XXXI/277/2013 Rady Gminy Czarnków z dnia 25.04.2013 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2013 roku, pozycja 3841

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25.02.2015 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 roku, pozycja 1876

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Śmieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25.06.2015 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2015 roku, pozycja 4220

 

 

22.   ŚREDNICA

BRAK PLANU

 

23.   WALKOWICE

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, Śmieszkowo i Walkowice. (działki mieszkaniowe - małe zmiany)

Uchwała Nr XXVI/254/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 15 czerwca 2001r, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 94, poz. 1820 z dnia 8 sierpnia 2001r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Walkowice - teren eksploatacji kruszywa naturalnego

Uchwała Nr XVIII/143/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.03.2008 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.06.2008 roku,  Nr 94, poz. 1786.

RYSUNEK

 

 

24.   ZOFIOWO

 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (ter. mieszkaniowe)

 

Uchwała Nr XXII/194/96 Rady Gminy w Czarnkowie z dnia 12.12.1996r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 1 z dnia 17 lutego 1997 r.

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, wieś Zofiowo - dla terenu zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług

Uchwała Nr XX/203/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 29.09.2000r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 78 z dnia 13.11.2000r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi  Zofiowo (centrum miejscowości)

Uchwała Nr LII/388/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10.11.2010 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku Nr 8, poz. 231.

RYSUNEK

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki) – dla terenu działki o nr ewid. 951

Uchwała Nr L/435/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23.10.2014 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku, pozycja 6556

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo (Czarnków Zanotecki) 

Uchwała Nr XXXIX/325/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 22 czerwca 2017 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2017 roku, pozycja 4974

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXXIX/325/2017

Data wytworzenia informacji: 12.07.2012 09:50:47
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2021 08:49:21
Data publikacji informacji: od 12.07.2012 09:50:47
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.04.2021 08:49:21 Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2021 10:08:33 Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2021 10:07:08 Michał Iwanicki edycja strony
11.02.2021 10:39:31 Michał Iwanicki edycja strony
20.01.2021 13:58:03 Michał Iwanicki edycja strony
08.11.2019 09:52:59 Michał Iwanicki edycja strony
25.10.2019 14:42:20 Michał Iwanicki edycja strony
19.07.2018 10:07:44 Michał Iwanicki edycja strony
12.07.2012 09:50:47 Michał Iwanicki strona została dodana