BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępca Wójta Gminy Czarnków

Zastępca Wójta Gminy Czarnków

Monika Piotrowska

Zastępca Wójta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wójta, a w szczególności:

1) nadzoruje i koordynuje pracą pomiędzy Referatem Oświaty i Wychowania a dyrektorami gminnych szkół, ich oddziałów i przedszkoli,
2) sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem gminnych instytucji kultury, świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,
3) wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
4) współpracuje z samorządem wsi i komisjami Rady Gminy na rzecz rozwoju gminnej kultury, rekreacji, zdrowia i promocji “życia bez nałogów”,
5) jest pełnomocnikiem Wójta Gminy w zakresie spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
6) zapewnia przestrzeganie prawa,7) wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wójta w czasie jego nieobecności,
8) wykonuje zadania wynikające z odrębnych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta,
9) współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie przypisanych zadań,
10) uczestniczy w radach społecznych działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

KONTAKT

Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki nr 3, 64-700 Czarnków
tel. 253 0280

Data wytworzenia informacji: 09.07.2003 14:11:31
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:43
Data publikacji informacji: od 09.07.2003 14:11:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:43 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:22:43 emilia_sm edycja strony
12.02.2019 15:19:29 Administrator Systemu Administrator Systemu edycja strony
23.07.2015 10:34:57 Michał Iwanicki edycja strony
09.07.2003 14:11:31 - strona została dodana