BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny na 2015 rok

INFORMACJA

 

 

Podatek rolny na 2015 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)

 

Podatek rolny na 2015 roku ustalony jest wg wysokości średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, ogłoszonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2014 r., poz. 935), która wynosi 61,37 zł za 1 dt.

 

Uchwałą Nr L/425/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 października 2014 r. obniżono średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną, jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czarnków na kwotę 54,16 zł za 1 dt.

 

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną
2,5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015;

 

- od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.

 

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha przeliczeniowy - 2,5 q x 54,16 zł = 135,40 zł

- za 1 ha fizyczny - 5 q x 54,16 zł = 271,80 zł

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku rolnego.

 

UWAGA!

OD ROKU 2015 OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE!

 

Na podstawie Uchwały nr III/9/2014 Rady Gminy Czarnków z dnia 05 grudnia 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl//sites/default/files/pliki/pages/imported/bip w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - druk IR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DRP-1

 

 

Data wytworzenia informacji: 07.01.2015 08:29:43
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2015 09:59:59
Data publikacji informacji: od 07.01.2015 08:29:43
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
07.01.2015 09:59:59 Michał Iwanicki edycja strony
07.01.2015 08:29:43 Michał Iwanicki strona została dodana