BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi oraz prokuratury. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnków:

Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Czarnków w drodze:

Zarządzenia Nr 66/III/11 z dnia 09.12.2011r. Wójta Gminy Czarnków w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

oraz

Zarządzenia Nr 133/III/2012 z dnia 08.11.2012r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/11 z dn. 09.12.2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego;

Zarządzenie Nr 174/III/2013 z dn. 22.04.2013r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/2011 z dn. 09.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego;

Zarządzenie Nr 184/III/2013r. z dn. 17.05.2013r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/2011 z dn. 09.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego;

Zarządzenie Nr 211/III/2013 z dn. 02.09.2013r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/2011 z dn. 09.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego;

Zarządzenie Nr 252/III/2014 z dn. 27.01.2014r. Wójta Gminy Czarnków zmieniające Zarządzenie nr 66/III/2011 z dn. 09.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Zasady działania Zespołu Interdyscyplinarnego określa:

Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 stycznia 2011roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnków:

  1. Monika Piotrowska - Zastępca Wójta Gminy Czarnków
  2. Teresa Kina - Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Problemów Alkoholowych w Gminie Czarnków,
  3. Sławomir Jagła - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji Czarnków,
  4. Grażyna Mantaj - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie,
  5. Beata Maszewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Gębicach,
  6. Wojciech Zmyślony - Dyrektor Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej,
  7. Marlena Mądrzak - Dyrektor Przedszkola w Śmieszkowie,
  8. Renata Sikora - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbi,
  9. Grażyna Stochaj - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie,
  10. Katarzyna Marciniak - Dyrektor Przedszkola w Kuźnicy Czarnkowskiej,
  11. Maria Smal - Dyrektor Przedszkola w Gębicach,
  12. Izabela Rybarczyk - Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach,
  13. Jolanta Staniow - Dyrektor Przedszkola w Jędrzejewie,
  14. Sławomir Szymański - Dyrektor Zespołu Szkół w Jędrzejewie,
  15. Marta Kasperczak - Psycholog,
  16. Marzena Łęczyńska - Pielęgniarka środowiskowa,
  17. Renata Fąferek - Pielęgniarka środowiskowa,
  18. Elżbieta Wiśniewska - Pielęgniarka środowiskowa,
  19. Alina Wawrzyniak - Fundacja „Gębiczyn",
  20. Grażyna Dzikowska - Psycholog,
  21. Agnieszka Klepianowska - Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance,
  22. Danuta Żukowska - Grygiel - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance,
  23. Róża Wesołek - Dyrektor Zespołu Szkół w Romanowie Dolnym,
  24. Magdalena Duhr - kurator ds. dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Trzciance,
  25. Sylwia Janowicz - Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
Data wytworzenia informacji: 29.01.2016 11:44:26
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 11:44:51
Data publikacji informacji: od 29.01.2016 11:44:26
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.01.2016 11:44:51 Michał Iwanicki edycja strony
29.01.2016 11:44:26 Michał Iwanicki strona została dodana