BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2020

Podatek leśny na 2020 rok

Podstawa prawna: ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2020 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2019 r., poz.1018), która wynosi 194,24 zł za 1 mᶾ.

Zgodnie z ww. ustawą podatek leśny wynosi- od 1 ha powierzchni lasu- równowartość pieniężną 0,220 mᶾ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi :

za 1 ha powierzchni lasu - 0,220 mᶾ  x 194,24 zł/mᶾ = 42,7328 zł

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku leśnego.

 

 

UWAGA!

OD LIPCA 2019 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE!

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126) obowiązują nowe wzory formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

  1. Osoby fizyczne:

IL-1 INFORMACJA O LASACH

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

  1. Osoby prawne:

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 17.12.2019 07:35:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2019 07:38:20
Data publikacji informacji: od 17.12.2019 07:35:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.12.2019 07:35:10 Michał Iwanicki strona została dodana