BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań na rok 2022   aktualny

 

 


Plan postępowań na rok 2021  aktualny

 

 

 

 

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
  Roboty budowlane   1.1.1   Budowa zjazdu publicznego wraz z placem manewrowym na działkę o nr ewidencyjnym 25/3 w m. Sarbia   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   185 000,00 zł   III-IV kwartał 2021
  Roboty budowlane   1.1.2   Przebudowa drogi gminnej , ulicy Parkowej w Gębicach   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   598 373,72 zł   III kwartał 2021
  Roboty budowlane   1.1.3   Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Różana, ul. Parkowa ul .Pocztowa, ul. Akacjowa (w systemie zaprojektuj i wybuduj)PROW 2014-2020   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   1 896 700,00 zł   II kwartał 2021
  Roboty budowlane   1.1.4   Budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w m. Brzeźnie na ul. Gębickiej   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   112 200,00 zł   III kwartał 2021
  Roboty budowlane   1.1.5   Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie II etap   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   187 000,00 zł   II-III kwartał 2021
  Roboty budowlane   1.1.6   Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   496 600,00 zł   II-III kwartał 2021
  Dostawy   1.2.1   Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gajewo   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   243 900,00 zł   II kwartał 2021
  Dostawy   1.2.2   Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy I półrocze 2021 r.   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   70 200,00 zł   II kwartał 2021
  Dostawy   1.2.3   Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2021 r.   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   74 800,00 zł   IV kwartał 2021
  Usługi   1.3.1   Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2021/2022   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy   819 000,00 zł   III kwartał 2021

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
Usługi 2.3.1 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8.200.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 1 845 000,00 zł III kwartał

 

 

 

 

 PLAN ZAMÓWIEŃ NA ROK 2020

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019 rok - część 2
l.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane - RB
Usługi - U
Dostawy - D
Przewidywany tryb lub 
inna procedura zamówienia
Orientacyjna wartość
zamówienia
Przewidywany
termin wszczęcia postępowania
1 Kredyt długoterminowy U przetarg nieograniczony 1 500 000,00 zł III-IV kw. 2019 r.
2 Budowa drogi gminnej nr ewid. dz. 738/4 w Romanowie Dolnym z włączeniem do drogi 1209P, wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 150 000,00 zł I kw. 2019 r.
3 Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1209P na drogę gminną 738/8 w Romanowie Dolnym, wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 50 000,00 zł I kw. 2019 r.
4 Przebudowa drogi gminnej w m. Ciszkowo (droga dojazdowa do działek mieszkaniowych przy ul. Czarnkowskiej) RB przetarg nieograniczony 150 000,00 zł I-II kw. 2019 r.
5 Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Gajewo wraz z dokumentacją techniczną RB przetarg nieograniczony 80 000,00 zł I-II kw. 2019 r.
6 Budowa chodnika ul. Pilska w Hucie RB przetarg nieograniczony 80 000,00 zł I-II kw. 2019 r.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 12.01.2017 15:30:20
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2022 09:29:30
Data publikacji informacji: od 12.01.2017 15:30:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.01.2022 09:29:30 Michał Iwanicki edycja strony
12.04.2021 09:20:04 Michał Iwanicki edycja strony
12.04.2021 09:18:23 Michał Iwanicki edycja strony
02.03.2021 13:41:25 Michał Iwanicki edycja strony
02.03.2021 13:39:05 Michał Iwanicki edycja strony
21.01.2020 13:45:25 Michał Iwanicki edycja strony
11.03.2019 11:17:11 praktykant edycja strony
11.03.2019 11:12:37 praktykant edycja strony
11.03.2019 11:11:29 praktykant edycja strony
12.01.2018 14:45:25 Michał Iwanicki edycja strony
12.01.2017 15:30:20 Michał Iwanicki strona została dodana