BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

Rejestracja

Uprawnieni

Harmonogram na 2022

Nieodpłatna pomoc prawna

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - aktualizacja 24.08.2022 


KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

            W związku z nadal rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z COVID-19 informujemy, że udzielanie nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w okresie 1 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 roku nadal odbywać się będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, e-mail, komunikator internetowy.

Aby skorzystać z tej możliwości należy kontaktować się telefonicznie 67 253 01 60 wew. 8 lub mailowo na adres: nppatpct [dot] powiat [dot] pl

Rejestracji na wizytę/poradę telefoniczna lub mailową można dokonać również samodzielnie korzystając ze strony https://np.ms.gov.pl/wielkopolskie/czarnkowsko-trzcianecki

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, która znajduje się w załączeniu można przekazać:

 1. telefonicznie pod nr 67 253 01 60 wew. 8
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adres email: nppatpct [dot] powiat [dot] pl
 3. lub listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Organizacyjno- Ogólny, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Z poważaniem

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

 Feliks Łaszcz

 

Anonimowa ankieta oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 


Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywać się będzie tylko i wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, np. telefon, email, komunikator internetowy.  

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać wyłącznie po dokonaniu zapisów:

 1. telefonicznie : 67 253-01 60 wew. 8 rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Urzędu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
 2. przez Internet pod adresem: nppatpct [dot] powiat [dot] pl
 3. samodzielna rejestracja na stronie Nieodpłatna Pomoc Prawna /https://np.ms.gov.pl/wielkopolskie/czarnkowsko-trzcianecki/

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 1. Administratorem danych jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki  reprezentowany przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3, 64 700 Czarnków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu : iodatpct [dot] powiat [dot] pl lub adresu korespondencyjnego: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.      o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2020 poz. 2232.)
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa  obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. w dowolnym terminie:
  1. telefonicznie pod nr 67 253 01 60 wew.8
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem  e-mail: nppatpct [dot] powiat [dot] pl
  3. lub listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Organizacyjno-Ogólny, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 

Lokalizacja i harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

 

 

 

 


Komunikat dotyczący wznowienia udzielania nieodpłatnych porad prawnych

Zasady korzystania z udzielania nieodpłatnych porad prawnych

 

 


NIeodpłatna pomoc prawna - zawieszenie dyżurów

 

 

 


Logo Ministerstwa Sprawiedliwości i Starostwa Czarnkowsko Trzcianeckiego

 

Od 1 stycznia 2020 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  wyłącznie po dokonaniu zapisów:

 1. telefonicznie : 67 253-01 60 wew. 8
  rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Urzędu
 2. przez internet pod adresem: nppatpct [dot] powiat [dot] pl

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 1. Administratorem danych jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki  reprezentowany przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3, 64 700 Czarnków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu : iodatpct [dot] powiat [dot] pl lub adresu korespondencyjnego: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019 poz. 294.)
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. w dowolnym terminie:
  1. telefonicznie pod nr 67 253 01 60 wew.8
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: nppatpct [dot] powiat [dot] pl
  3. lub listownie wysyłając na adres:
   Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Organizacyjno-Ogólny, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294.) od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego funkcjonują 3 punkty,w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego;

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby nie będące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby nie będącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

REJESTRACJA

UPRAWNIENI

HARMONOGRAM 2020

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 29.01.2020 09:25:12
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2022 10:13:49
Data publikacji informacji: od 29.01.2020 09:25:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.08.2022 10:13:49 Michał Iwanicki edycja strony
29.04.2022 11:08:56 Michał Iwanicki edycja strony
02.03.2021 12:14:14 Michał Iwanicki edycja strony
26.01.2021 14:16:25 Michał Iwanicki edycja strony
19.01.2021 14:48:59 Michał Iwanicki edycja strony
19.01.2021 14:48:21 Michał Iwanicki edycja strony
01.07.2020 14:43:39 Michał Iwanicki edycja strony
12.03.2020 15:09:52 Michał Iwanicki edycja strony
29.01.2020 09:25:12 Michał Iwanicki strona została dodana