BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

"Złotówka za Złotówkę"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie informuje o zmianie sposobu przeliczania uprawnień do zasiłku rodzinnego

Zasada "złotówka za złotówkę" w świadczeniach rodzinnych

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy od 2016 roku nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać - pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Takie rozwiązanie przewiduje tzw. ustawa "złotówka za złotówkę", którą  15 maja 2015 r. uchwalił Sejm.

Nowela wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę", dzięki której przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń.

Obecnie rodzina, która przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) choćby o złotówkę, traci wszystkie zasiłki rodzinne. Od początku 2016 roku wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona tylko o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Jeśli rodzina przekroczy kryterium o złotówkę, to dostanie to, co by jej się należało, pomniejszone o 1 zł, jeśli o 25 zł - pomniejszone o 25 zł, etc.

Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: becikowego, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Od 2016r. przy przekroczeniu kryterium świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium.

Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł.

Dla przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, już by nie otrzymała tego świadczenia.

Osoby, które już straciły prawo do zasiłków, mogą ponownie wystąpić o świadczenia.

Data wytworzenia informacji: 29.01.2016 12:44:38
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 12:44:38
Data publikacji informacji: od 29.01.2016 12:44:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.01.2016 12:44:38 Michał Iwanicki strona została dodana