BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr Instytucji Kultury

 

INFORMACA O REJESTRZE  ORAZ SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NIM ZAWARTYCH

 

Rejestr instytucji kultury , dla których organizatorem jest Gmina Czarnków prowadzony jest na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 19991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406), zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz.189).

 

I.  Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czarnków prowadzony jest przez pracownika na samodzielnym stanowisku ds. administracji gospodarczej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie.

II.  Zgodnie z § 10-13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz o sposobie udostępniania danych w nim zawartych

    zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru:

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt.1 jest

bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis z rejestru instytucji może być pełny lub skrócony.

7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres

wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 j. t. ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

 


 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nr wpisu

do rejestru

Data wpisu

do rejestru

oraz daty

kolejnych

wpisów

Pełna nazwa

instytucji

kultury

Skrócona

nazwa

instytucji

kultury

Siedziba i adres

instytucji

kultury

Oznaczenie

organizatora

instytucji

kultury

Oznaczenie

podmiotu,

z którym

organizator

wspólnie

prowadzi

instytucję

kultury

Akt o utworzeniu

instytucji

kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji

kultury

1.

02.01.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka

Publiczna

Gminy Czarnków

z siedzibą w

Hucie wpis nieaktualny zmieniony
z urzędu

 

Biblioteka

Publiczna

Gminy Czarnków

w Hucie

-

Huta

ul. Radomska 20/1

64-708 Huta

Gmina

Czarnków

 

 

Uchwała Nr XXXI/308/2001

Rady Gminy Czarnków

z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy

Czarnków

 

Uchwała Nr XXXI/308/2001

Rady Gminy Czarnków

z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy

Czarnków

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 07.04.2014 08:33:02
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021 09:21:39
Data publikacji informacji: od 07.04.2014 08:33:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.09.2021 09:21:39 Michał Iwanicki edycja strony
21.04.2015 14:58:15 Michał Iwanicki edycja strony
07.04.2014 08:33:02 Michał Iwanicki strona została dodana