BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż bezprzetargowa

                                                                                                                                                                  

Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości

 

 

 

Podstawa prawna:           

1.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami),

2.    Ustawa  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami)

                                                                                                                                                                  

I. Wymagane dokumenty:      

Wniosek   oznaczenia i położenia nieruchomości objętej postępowaniem    

Wniosek zwolniony jest z opłaty skarbowej.

                                                                                                                                                                  

II. Procedura  sprzedaży nieruchomości:

Nieruchomości mogą być  zbywane w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

- jest zbywana jest na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- zbycie następuje między Skarbem Państwa, a gminą

- jest zbywana osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną i leczniczą itp. ale tylko w sytuacji, gdy nieruchomość sprzedawana jest na cele nie związane  z działalnością zarobkową,

- zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

- sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego,

-  przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

 

III. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, procedura przygotowawcza do sprzedaży w zależności od wymaganych prac przygotowawczych (prace geodezyjne, wycena) do 6 miesięcy.   

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnków tel. (67) 253-02-92.

Data wytworzenia informacji: 21.01.2016 11:31:49
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2016 11:42:42
Data publikacji informacji: od 21.01.2016 11:31:49
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.01.2016 11:42:42 Michał Iwanicki edycja strony
21.01.2016 11:31:49 Michał Iwanicki strona została dodana