BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2021

Podatek od nieruchomości na 2021 rok

 

Uchwała nr XXX/221/2020 Rady Gminy Czarnków  z dnia 30 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2020. 8653)

 

Uchwała Nr XV/134/2011 w  Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/283/2009 Rady Gminy Czarnków a dnia 22 października 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XIII/118/2011 Rady Gminy Czarnków z dnia 16 listopada 2011 roku 

 

 

Od 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104) wprowadziło jednolite wzory formularzy obowiązujące w całej Polscektóre dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej https://bip.czarnkowgmina.pl/w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

  1.  Osoby fizyczne:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Termin:

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, które mało wpływ na wysokość opodatkowania.

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH  - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH  - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

  1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

Termin:

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021 10:38:45
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2021 13:20:41
Data publikacji informacji: od 05.01.2021 10:38:59
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.12.2021 13:20:41 Michał Iwanicki edycja strony
05.01.2021 11:11:58 Michał Iwanicki edycja strony
05.01.2021 11:05:09 Michał Iwanicki edycja strony
05.01.2021 11:02:42 Michał Iwanicki edycja strony
05.01.2021 10:38:45 Michał Iwanicki strona została dodana