BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od środków transportowych za rok 2003

Roczne  stawki

podatku  od środków transportowych

na rok 2003

 Zgodnie  z art.10 ust.1 i 2   ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych   ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz.84 –  zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683),  Rada Gminy uchwałą  Nr  III / 18  /2002r. z dnia  12 grudnia 2002r.określiła wysokość rocznych stawek  w brzmieniu

§ 1.1.  Podatek  od środków transportowych wynosi rocznie :

 1)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1992r. włącznie     470 zł,

 od 1993r.                   450 zł,

2)            od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1992r. włącznie     490  zł,

 od 1993r.                  470  zł,

 3)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5t do 9t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1992r. włącznie     550 zł,

 od 1993r.                   510 zł,

 4)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do  9 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

  do 1992r. włącznie   580  zł,

  od 1993r.                550   zł,

 5)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t , wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

do 1992r. włącznie    700 zł,

 od 1993r.                 640 zł,

 6)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t , nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

    do 1992r. włącznie   720 zł,

    od 1993r.                660 zł,

 7)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 8)     od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1992r. włącznie          630 zł,

 od 1993r.                        600 zł,

 9)     od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

      do 1992r. włącznie  660 zł,

      od 1993r.               620 zł,

 

10)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

   do 1992r. włącznie         690 zł,

   od 1993r.                       640 zł,

 

11)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1992 r. włącznie           720 zł,

  od 1993 r.                        660 zł,

 12)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 13)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną. przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:

 do 1992r. włącznie             350 zł,

 od 1993r.                          300 zł,

 14) .     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą

powyżej 10 t  i  poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji

przyczepy  i naczepy:

 do 1992r. włącznie       440 zł,

 od 1993r.                    420 zł,

 

15)       od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 16) .     od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia  mniej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1992r. włącznie          810 zł,

 od 1993r.                       770 zł,

 17) .     od autobusów   o liczbie miejsc do siedzenia  mniej niż 30 , nie wyposażonych w katalizator spalin ani w instalację gazową, w zależności od roku produkcji pojazdu:
  do 1992r. włącznie              830 zł,

   od 1993r.                           800 zł,

 18)                   od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia  równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

   do 1992r. włącznie        1.520 zł,

  od 1993r.                      1.460 zł,

 19)       od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30, nie wyposażonych w katalizator  spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

  do 1992r. włącznie        1.550 zł,

  od 1993r.                    1.500 zł,

   Załącznik Nr 1       do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr   III   /  18 / 2002r.   
z dnia  12 grudnia 2002r.

       Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust.1  pkt. 7 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa

(w złotych)

Stawka podatkowa

(w złotych)

1

2

3

4

 Dwie osie

12

13

580

690

13

14

740

800

14

15

840

940

15

 

               1.000

                1.100

Trzy osie

12

17

800

880

17

19

880

970

19

21

970

1.050

21

23

1.050

1.100

23

25

1.100

1.365

25

 

                1.200

1.400

Cztery osie i więcej

23

25

1.050

1.150

25

27

1.150

1.200

27

29

1.200

1.500

29

31

1.500

2.124

31

 

1.600

2.200

        Załącznik Nr 2   do uchwały  Rady Gminy Czarnków   Nr  III  / 18 / 2002r.         z dnia  12 grudnia 2002r.

 Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt. 12 uchwały

  

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa

(w złotych)

Stawka podatkowa

(w złotych)

1

2

3

4

 Dwie osie

12

18

640

740

18

25

700

790

25

31

850

900

31

 

            1.223

            1.678

 Trzy osie

12

40

1.079

1.492

40

 

          1.492

           2.207

     Załącznik Nr 3   do uchwały Rady Gminy Czarnków    Nr  III  /18  / 2002r..
 z dnia   12 grudnia 2002r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt. 15 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

 

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa

(w złotych)

Stawka podatkowa

(w złotych)

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

540

640

18

25

650

750

25

 

           900

        1.000

Dwie osie

12

28

700

800

28

33

800

900

33

38

900

             1.120

38

 

          1.000

        1.480

Trzy osie

12

38

800

1.000

38

 

            900

           1.110

 

 Treść informacji opracowła:
  Skarbnik Gminy
Anna Grześkowiak

 

Data wytworzenia informacji: 22.01.2004 15:13:46
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 22.01.2004 15:13:46
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
04.10.2018 11:00:00 emilia_sm edycja strony
04.10.2018 10:59:44 emilia_sm edycja strony
22.01.2004 15:13:46 - strona została dodana