BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.11.2022 10:09:30 ROK 2022 Michał Iwanicki edycja strony
03.11.2022 10:07:54 ROK 2022 Michał Iwanicki edycja strony
03.11.2022 10:05:53 ROK 2022 Michał Iwanicki edycja strony
07.10.2022 11:25:55 Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę na inwestycję"budowa suszarni osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Miejscowości Kuźnica Czarnkowska" Michał Iwanicki strona została dodana
05.10.2022 15:00:08 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2022 dla przedsięwzięcia: budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV w gminie Czarnków, obręb: Romanowo Dolne, w tym linii kablowej nn-0,4kV i SN-15kV Michał Iwanicki strona została dodana
05.10.2022 11:21:57 Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia nr IGROŚ.6220.10.2021 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie trzech niezależnych instalacji fotowoltaicznych Michał Iwanicki edycja strony
05.10.2022 11:18:18 Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia nr IGROŚ.6220.10.2021 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie trzech niezależnych instalacji fotowoltaicznych Michał Iwanicki strona została dodana
05.10.2022 10:47:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - część  działki nr 257/42 Michał Iwanicki edycja strony
04.10.2022 14:44:51 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - część  działki nr 257/42 Michał Iwanicki strona została dodana
03.10.2022 11:55:48 System powiadamiania SMS Michał Iwanicki edycja strony
03.10.2022 11:52:38 System powiadamiania SMS Michał Iwanicki strona została dodana
30.09.2022 14:45:16 Decyzja SKO w Pile nr SKO.4120.1143.91.2022.WZ z dnia 25 sierpnia 2022r. dotycząca zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Czarnków nr 47/2022 znak IGROŚ.6730.8.2020 z dnia 16 maja 2022 r. ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego - chlewni Michał Iwanicki strona została dodana
29.09.2022 13:58:51 Wyniki głosowań Michał Iwanicki edycja strony
29.09.2022 13:57:43 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
28.09.2022 11:52:14 Podstawowa kwota dotacji Michał Iwanicki edycja strony