BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

VI kadencja 2010 - 2014

Zarządzenia poniżej wymienione będą sukcesywnie uzupełniane o treść oraz zweryfikowane przez pracownika merytorycznego. 
 
Orginały Zarządzeń Wójta Gminy Czarnków są dostępne w Urzędzie Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 pokój nr 11 
 
Zarządzenie Nr 262/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 19.02.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie Zarządzenie Nr 270/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 07.03.2014 w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji czynszu za budynki i lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zasobach komunalnych na terenie gminy Czarnków
Zarządzenie Nr 271/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 07.03.2014 zmieniające wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Czarnków
Zarządzenie Nr 273/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 24.03.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za 2013 rok
Zarządzenie Nr 274/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 01.04.2014 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Czarnków, oraz upoważnienia osoby dokonującej, wpisów, zmina wpisów, oraz wykreśleń wpisów w rejestrze i księdze rejestrowej instytucji kultury
Zarządzenie Nr 275/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 14.04.2014 w sprawie ustalenia stawki za równanie gminnych dróg gruntowych równiarkami ciągnionymi stanowiącymi własność Gminy Czarnków
Zarządzenie Nr 276/III/2014 Wójta Gminy Czarnków z dnia 14.04.2014 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarnków

Data wytworzenia informacji: 27.02.2013 09:22:48
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2015 13:10:14
Data publikacji informacji: od 27.02.2013 09:22:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
02.12.2015 13:10:14 Michał Iwanicki edycja strony
27.02.2013 09:22:48 Michał Iwanicki strona została dodana