BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

I kadencja 1990-1994


Uchwała Nr 1/90
Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, z dnia 24 sierpnia 1990 roku.

Uchwała Nr 2/90 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, z dnia 12 października 1990 roku.

Uchwała Nr 3/90 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zakładu Weterynarii w Czarnkowie, z dnia 12 października 1990 roku.

Uchwała Nr 4/90 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, z dnia 12 października 1990 roku.

Uchwała Nr 5/90 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Gminy Czarnków, z dnia 12 października 1990 roku.

Uchwała Nr 6/90 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Weterynarii w Czarnkowie, z dnia 20 grudnia 1990 roku.

Uchwała Nr 1/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Gminy, p. Anny Grześkowiak, z dnia 9 stycznia 1991 roku.

Uchwała Nr 2/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie umniejszenia etatów w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Czarnków, z dnia 18 stycznia 1991 roku.

Uchwała Nr 3/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przyznania ryczałtów dla pracowników OSP na terenie Gminy Czarnków, z dnia 18 stycznia 1991 roku.

Uchwała Nr 4/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podatku od nieruchomości dla emerytów i rencistów, z dnia 15 lutego 1991 roku.

Uchwała Nr 5/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, z dnia 22 lutego 1991 roku.

Uchwała Nr 6/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, z dnia 22 maja 1991 roku.

Uchwała Nr 7/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za wyprodukowanie 1 m3 wody, z dnia 22 maja 1991 roku.

Uchwała Nr 8/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zasad ustalania należności czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego, które nie jest trwale rozdysponowane tj. oddane w Zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, z dnia 22 maja 1991 roku.

Uchwała Nr 9/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie obniżki ceny wywoławczej zespołu pałacowo – parkowego w Kuźnicy Czarnkowskiej – działki nr 88, 89/2, 89/3 – zapisanego w KW nr 17997 do przeprowadzenia II-go przetargu, z dnia 3 czerwca 1991 roku.

Uchwała Nr 10/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z bieżącym zarządem mieniem komunalnym, z dnia 3 czerwca 1991 roku.

Uchwała Nr 10/91/A Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia prowizji sołtysom gminy Czarnków od zainkasowanych wpłat zobowiązań pieniężnych oraz podatku od posiadania psów i wystawiania świadectw pochodzenia zwierząt, z dnia 14 czerwca 1991 roku.

Uchwała Nr 11/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie podziału zryczałtowanej należności w wysokości 4% pobranej składki na ubezpieczenie rolników, z dnia 14 czerwca 1991 roku.

Uchwała Nr 12/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków, z dnia 14 czerwca 1991 roku.

Uchwała Nr 13/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wysokości odpisu na samorządy wsi od łącznego zobowiązania pieniężnego, z dnia 3 lipca 1991 roku.

Uchwała Nr 14/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania odpisu odpłatności za pobór wody, z dnia 17 października 1991 roku.

Uchwała Nr 15/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, z dnia 31 października 1991 roku.

Uchwała Nr 16/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia należności czynszu za dzierżawę zwykłą gruntów mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 21 listopada 1991 roku.

Uchwała Nr 17/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania odpisu czynszu za budynki gminne, z dnia 20 grudnia 1991 roku.

Uchwała Nr 18/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania odpisu odpłatności za pobór wody, z dnia 20 grudnia 1991 roku.

Uchwała Nr 19/91 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania zmian w rozdziałach i paragrafach w budżecie za 1991 r., z dnia 20 grudnia 1991 roku.

Uchwała Nr 1/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Zakładu Weterynarii w Czarnkowie, z dnia 30 stycznia 1992 roku.

Uchwała Nr 2/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zasad ustalania należności czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego, które nie jest trwale rozdysponowane tj. oddane w zarząd, użytkowanie lub ich użytkowanie wieczyste, z dnia 20 lutego 1992 roku.

Uchwała Nr 3/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przekazania leków, środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz drobnego wyposażenia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu “POLI – VET” spółka z o.o. w Czarnkowie, z dnia 20 lutego 1992 roku.

Uchwała Nr 4/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie nadania statutu organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie, z dnia 2 kwietnia 1992 roku.

Uchwała Nr 5/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, z dnia 30 kwietnia 1992 roku.

Uchwała Nr 5a/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zatrudnienia dyrektorów Przedszkoli na terenie Gminy Czarnków, z dnia 21 maja 1992 roku.

Uchwała Nr 5b/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Przychodni Lekarskiej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie, z dnia 4 czerwca 1992 roku.

Uchwała Nr 6/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za wyprodukowanie 1 m3 wody, z dnia 2 lipca 1992 roku.

Uchwała Nr 7/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania przemieszczeń w paragrafach w budżecie na rok 1992, z dnia 2 lipca 1992 roku.

Uchwała Nr 8/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania przemieszczeń w paragrafach w budżecie na rok 1992, z dnia 30 lipca 1992 roku.

Uchwała Nr 9/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania zmian w rozdziałach i paragrafach w budżecie na 1992 r., z dnia 10 września 1992 roku.

Uchwała Nr 10/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania zmian w rozdziałach i paragrafach w budżecie na 1992 r., z dnia 24 września 1992 roku.

Uchwała Nr 11/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania odpisu należności podatkowych i odpłatności za pobór wody z tytułu braku ściągalności, z dnia 24 września 1992 roku.

Uchwała Nr 12/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przesunięcia terminu zapłaty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 1992 roku, z dnia 8 października 1992 roku.

Uchwała Nr 13/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania zmian w rozdziałach i paragrafach w budżecie na 1992 r., z dnia 8 października 1992 roku.

Uchwała Nr 14/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie przesunięcia terminu zapłaty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Czarnków, dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r., z dnia 29 października 1992 roku.

Uchwała Nr 15/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie dokonania zmian w rozdziałach i paragrafach w budżecie na 1992 r., z dnia 18 grudnia 1992 roku.

Uchwała Nr 16/92 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie projektu budżetu na rok 1993, z dnia 18 grudnia 1992 roku.

Uchwała Nr 1/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za wyprodukowanie 1 m3 wody, z dnia 14 stycznia 1993 roku.

Uchwała Nr 2/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia kryteriów odpłatności za usługi opiekuńcze, z dnia 21 stycznia 1993 roku.

Uchwała Nr 3/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany do uchwały Nr 16/91 z dn. 21 listopada 1991 r. dotyczącej ustalenia należności czynszu za dzierżawę zwykłą gruntów mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 29 lipca 1993 roku.

Uchwała Nr 4/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania składników majątkowych gminy dla zabezpieczenia kredytu skupowego zaciągniętego przez “Agroplon” spółkę z o.o. w BGŻ – Piła Oddział Wałcz, z dnia 12 sierpnia 1993 roku.

Uchwała Nr 5/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wytypowania składników majątkowych gminy dla zabezpieczenia kredytu skupowego zaciągniętego przez “Agroplon” spółkę z o.o. w BGŻ Piła Oddział Wałcz, z dnia 12 sierpnia 1993 roku.

Uchwała Nr 6/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany do uchwały Nr 16/91 z dn. 21.11.1991 r. (zmienionej uchwałą Nr 3/93 z dn. 29.07.1993 r.) dotyczącej ustalenia należności czynszu za dzierżawę zwykłą gruntów mienia komunalnego Gminy Czarnków, z dnia 12 sierpnia 1993 roku.

Uchwała Nr 7/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, z dnia 19 sierpnia 1993 roku.

Uchwała Nr 8/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmiany składu osobowego członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Jędrzejewie – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/93 Zarządu Gminy w Czarnkowie z dnia 19 sierpnia 1993 r., z dnia 25 sierpnia 1993 roku.

Uchwała Nr 9/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1993 r., z dnia 30 września 1993 roku.

Uchwała Nr 10/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zwiększenia udziałów w Spółce z o.o. Telekom Piła, z dnia 12 listopada 1993 roku.

Uchwała Nr 11/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1993, z dnia 12 listopada 1993 roku.

Uchwała Nr 12/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie spisania kwoty 35.515.000,00 zł jako nieściągalnej, z dnia 12 listopada 1993 roku.

Uchwała Nr 13/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1993, z dnia 9 grudnia 1993 roku.

Uchwała Nr 14/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie projektu budżetu na rok 1994, z dnia 24 grudnia 1993 roku.

Uchwała Nr 15/93 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1993, z dnia 29 grudnia 1993 roku.

Uchwała Nr 1/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki za wyprodukowanie 1 m3 wody, z dnia 27 stycznia 1994 roku.

Uchwała Nr 2/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie odwołania Kierownika Przychodni Lekarskiej Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie, z dnia 23 lutego 1994 roku.

Uchwała Nr 3/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży za nabycie nieruchomości zabudowanej szklarniami położonej w Górze, z dnia 17 marca 1994 roku.

Uchwała Nr 4/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za dodatkowe pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego gminy Czarnków, wykorzystywane przez najemców na cele ogólnogospodarcze , z dnia 26 kwietnia 1994 roku.

Uchwała Nr 5/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej szklarniami położonej w Górze, z dnia 26 kwietnia 1994 roku.

Uchwała Nr 6/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Zarządu Gminy Czarnków z dnia 20 lutego 1992 r. w sprawie zasad ustalania należności czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego, które nie jest trwale rozdysponowane tj. oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, z dnia 26 kwietnia 1994 roku.

Uchwała Nr 7/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych (wyposażenie w użytkowaniu), z dnia 10 czerwca 1994 roku.

Uchwała Nr 8/94 Zarządu Gminy Czarnków w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 1994, z dnia 24 czerwca 1994 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 15.09.2003 14:35:31
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:22:07
Data publikacji informacji: od 15.09.2003 14:35:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:22:07 emilia_sm edycja strony
02.10.2003 13:20:38 - edycja strony
15.09.2003 14:35:31 - strona została dodana