BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Grunty

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
     
I.   Stan mienia komunalnego    
     
Opis mienia komunalnego Ilość  jedn. miary
31.12.2017 r. 31.12.2018 r.
Grunty ogółem: 801,9309 799,0218
w tym: grunty rolne 279,8973 276,5979
           grunty pod lasami 20,5751 19,9466
           grunty pod wodami 5,7166 6,2466
           użytki kopalniane - -
           pozostałe grunty
          (w tym drogi)
479,4991
(428,5693)
479,9879
(
431,5533)
           nieużytki 16,2428 16,2428
     
        II.  Forma  zagospodarowania 
     
1. GRUNTY  NIEZAGOSPODAROWANE 
     
Wyszczególnienie  stan na 31.12.2017 r. stan na 31.12.2018 r. 
OGÓŁEM: 573,3650 572,3734
Grunty rolne ogółem: 62,2052 60,0433
w tym: użytki rolne 36,8424 35,8063
           sady 0,8578 0,8578
           użytki zielone  24,5050 23,3792
Grunty pod lasami (w tym grunty  zadrzewione i zakrzaczenia -Lz) 19,9602
(2,4702)
19,4617
(2,4540)
Grunty pod wodami  5,4866 6,1166
Użytki kopalne  - -
Pozostałe grunty (w tym: grunty  zadrzewione i zakrzaczenia -Lz) 472,5909
(2,4702)
473,0797
(2,4540)
      tereny różne (Tr) 6,4261 6,4261
      drogi (dr) 428,5693 431,5533
      grunty zabudowane i niezabudowane(B/R)    26,3127 23,8175
      tereny zielone (Bz) 11,2828 11,2828
Nieużytki  13,1221 13,6721
     
2. GRUNTY  ZAGOSPODAROWANE 
     
Wyszczególnienie  stan na 31.12.2018 r. stan na 31.12.2018 r. 
Ogółem  228,5659 226,6484
Dzierżawa gruntów 211,5576 209,6401
Zarząd  - -
Użytkowanie wieczyste  6,8876 6,8876
Umowa użyczenia  10,1207 10,1207
Łączna ilość  gruntów (pkt 1 + 2)  801,9309 799,0218
     
Data wytworzenia informacji: 19.09.2003 13:18:32
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019 10:38:32
Data publikacji informacji: od 19.09.2003 13:18:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.11.2019 10:38:32 Michał Iwanicki edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
28.01.2016 14:08:26 Michał Iwanicki edycja strony
19.09.2003 13:18:32 - strona została dodana