BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od środków transportowych za rok 2004

Roczne  stawki
podatku  od środków transportowych
na rok 2004

 Zgodnie  z art.10 ust.1 i 2   ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych   ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz.84 –  zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683,2003r. Dz.U. Nr 110,poz.1039,Dz.U.Nr 188, poz.1840),  Rada Gminy uchwałą  Nr  XIII / 87 /2003r. z dnia  26 listopada 2003 r.określiła wysokość rocznych stawek  w brzmieniu

§ 1.1.  Podatek  od środków transportowych wynosi rocznie :

 1)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1993r. włącznie     400 zł,

 od 1994r.                   350 zł,

2)            od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1993r. włącznie     430  zł,

 od 1994r.                  410  zł,

 3)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5t do 9t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1993r. włącznie     520 zł,

 od 1994r.                   480 zł,

 4)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do  9 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

  do 1993r. włącznie   560  zł,

  od 1994r.                530   zł,

 5)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t , wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

do 1993r. włącznie    700 zł,

 od 1994r.                 640 zł,

 6)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t , nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

    do 1993r. włącznie   720 zł,

    od 1994r.                660 zł,

 7)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 8)     od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1993r. włącznie          630 zł,

 od 1994r.                        600 zł,

 9)     od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

      do 1993r. włącznie  660 zł,

      od 1994r.               620 zł,

 10)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

   do 1993r. włącznie         690 zł,

   od 1994r.                       640 zł,

 11)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1993 r. włącznie           720 zł,

  od 1994 r.                        660 zł,

 12)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 13)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną. przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:

 do 1993r. włącznie             320 zł,

 od 1994r.                          300 zł,

 14) .     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 10 t  i  poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy  i naczepy:

 do 1993r. włącznie       350 zł,

 od 1994r.                     320 zł,

 15)       od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 16) .     od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia  mniej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 do 1993r. włącznie          810 zł,

 od 1994r.                       770 zł,

 17) .     od autobusów   o liczbie miejsc do siedzenia  mniej niż 30 , nie wyposażonych w katalizator spalin ani w instalację gazową, w zależności od roku produkcji pojazdu:

do 1993r. włącznie           830 zł,

   od 1994r.                      800 zł,

 18)   od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia  równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

   do 1993r. włącznie      1.520 zł,

  od 1994r.                     1.460 zł,

 19)       od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30, nie wyposażonych w katalizator  spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

  do 1993r. włącznie        1.550 zł,

  od 1994r.                    1.500 zł,

   Załącznik Nr 1       
       Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust.1  pkt. 7 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa

(w złotych)

Stawka podatkowa

(w złotych)

1

2

3

4

 Dwie osie

12

13

560

640

13

14

620

720

14

15

670

820

15

 

                   800

                1.251,81

Trzy osie

12

17

560

600

17

19

640

700

19

21

720

870

21

23

830

1.014

23

25

1.014

1576,31

25

 

                1.200

1.576,31

Cztery osie i więcej

23

25

880

930

25

27

930

1.100

27

29

1.200

1.654

29

31

1.654

2.452,80

31

 

1700

2.452,80

        Załącznik Nr 2   
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt. 12 uchwały

 

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa

(w złotych)

Stawka podatkowa

(w złotych)

1

2

3

4

 Dwie osie

12

18

640

740

18

25

700

790

25

31

850

920

31

 

            1.413

            1.937,76

 Trzy osie

12

40

1.246,03

    1722,97

40

 

            1.768

           2.548,65

Załącznik Nr 3  
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt. 15 uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

 

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa

(w złotych)

Stawka podatkowa

(w złotych)

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

340

360

18

25

520

540

25

 

               680

             720

Dwie osie

12

28

600

620

28

33

750

850

33

38

900

            1.292

38

 

            1.149,03

            1.700

Trzy osie

12

38

800

943

38

 

             943

           1.280,68

 

 Treść informacji opracowła:
  Skarbnik Gminy
Anna Grześkowiak

 

Data wytworzenia informacji: 22.01.2004 15:20:41
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 22.01.2004 15:20:41
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
04.10.2018 11:01:41 emilia_sm edycja strony
22.01.2004 15:20:41 - strona została dodana