BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny na 2017 rok

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

 

 

INFORMACJA

 

 

Podatek leśny na 2017 rok

 

Podstawa prawna: ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r.

(Dz. U. z 2016 r., poz. 374 t.j. ze zm.)

 

Podstawą obliczenia podatku leśnego na 2017 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 2016 r., poz. 996), która wynosi 191,01 zł za 1 m3.

 

Zgodnie z ww. ustawą podatek leśny wynosi – od 1 ha powierzchni lasu – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

- za 1 ha powierzchni lasu - 0,220 m3 x 191,01 = 42,0222 zł

- 50 % stawki podatku leśnego = 21,0111 zł

 

 

Wyliczony w ten sposób podatek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obowiązują ustawowe terminy płatności podatku leśnego.

 

 

UWAGA!

OD ROKU 2016 OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE!

 

Na podstawie Uchwały nr XVII/134/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 listopada 2015 r. obowiązują nowe wzory formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, które dostępne są w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl//sites/default/files/pliki/pages/imported/bip_3 w zakładce dot. podatków i opłat lokalnych.

 

Informacja na podatek leśny IL-1

Deklaracja na podatek leśny DLP-1

 

 

Data wytworzenia informacji: 15.12.2016 13:42:35
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2016 13:43:55
Data publikacji informacji: od 15.12.2016 13:42:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.12.2016 13:43:55 Michał Iwanicki edycja strony
15.12.2016 13:42:35 Michał Iwanicki strona została dodana