BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Referendum ogólnokrajowe

Obwodowe Komisje ds. Referendum

 

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Obwody głosowania - obwieszczenie  referendum

Informacja dla osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 roku

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji ds. referendum w kraju

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 liopca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

Procedura sporzadzenia aktu pelnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnistwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Zgloszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego

Procedura  wydania zaswiadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Upowaznienie do odbioru zaświadczenia

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju

Zgłoszenie do komisji obwodowych 

Głosowanie w kraju

 

Data wytworzenia informacji: 22.07.2015 11:13:32
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2015 15:27:31
Data publikacji informacji: od 22.07.2015 11:13:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
27.08.2015 15:27:31 Michał Iwanicki edycja strony
22.07.2015 11:13:32 Michał Iwanicki strona została dodana